Thời sự

Bắc Giang: Nhiều nghị quyết hiệu quả, sáng tạo với những điểm mới nổi bật

Bắc Giang

Hội nghị đã nghe các ý kiến tham luận đánh giá kết quả đạt được, rút kinh nghiệm những hạn chế, tồn tại và kiến nghị một số giải pháp để nâng cao chất lượng tổ chức, thực hiện triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. 
Ảnh: Danh Lam - TTXVN

 TTXVN - Ngày 4/4, tại Bắc Giang, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX từ đầu nhiệm kỳ 2021-2025 đến nay.

Tham dự có bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang.

Hội nghị đã nghe các ý kiến tham luận đánh giá kết quả đạt được, rút kinh nghiệm những hạn chế, tồn tại và kiến nghị một số giải pháp để nâng cao chất lượng tổ chức, thực hiện triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao cách làm hiệu quả, sáng tạo với những điểm mới nổi bật trong hoạt động của HĐND tỉnh Bắc Giang, trong đó có việc ban hành các Nghị quyết, cần nhân rộng trong cả nước.

Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự và phát biểu. 
Ảnh: Danh Lam - TTXVN

Bà Nguyễn Thị Thanh đề nghị, HĐND tỉnh cần phát huy kết quả đạt được, tiếp tục xem xét, quyết nghị những nội dung quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Trong đó, quan tâm tới chỉ số về hạnh phúc, con người; quan tâm tới Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng trung du miền núi trở thành trung tâm phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa hoc công nghệ của vùng để ban hành các Nghị quyết phù hợp...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thu Hồng cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến để bổ sung vào các chương trình, kế hoạch thực hiện năm 2024 và đến hết nhiệm kỳ. UBND tỉnh, các cơ quan của HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; chấp hành nghiêm túc, kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Thường trực HĐND. Các Ban của HĐND chủ động phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan để chuẩn bị từ sớm, bảo đảm chất lượng các nội dung văn bản và tổ chức thành công các kỳ họp của HĐND để xem xét, quyết nghị, ban hành các nghị quyết bảo đảm tính khả thi, có tính dự báo cao, đúng quy định pháp luật.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan tham mưu chủ động, kịp thời chuẩn bị kỹ, có chất lượng các nội dung trình kỳ họp; đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai các nghị quyết đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và các đối tượng thụ hưởng chính sách trên địa bàn tỉnh; giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương trong chủ trì, phối hợp, triển khai thực hiện nghị quyết bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng phát biểu. 
Ảnh: Danh Lam -TTXVN

Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh trong việc tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri; nâng cao chất lượng tiếp nhận, tổng hợp các kiến nghị của cử tri; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất HĐND, UBND tỉnh xem xét ban hành các nghị quyết bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn và tâm tự nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX đã tổ chức thành công 15 kỳ họp (trong đó có 9 kỳ họp chuyên đề), ban hành 218 nghị quyết (nhiều nhất từ trước đến nay) để kịp thời đưa ra các giải pháp, cơ chế, chính sách thiết thực, khả thi, nhất là các đột phá chiến lược nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Một số Nghị quyết mang lại hiệu quả thiết thực, tác động lớn được đánh giá cao như: Nghị quyết Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình và bảo hiểm xã hội tự nguyện từ nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025...

Các Nghị quyết sau khi được ban hành đã đi vào cuộc sống, có tác động rõ rệt, kịp thời triển khai các văn bản, quy định của Trung ương, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để các tổ chức, cá nhân thực hiện. Qua đó, tăng nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất, phát huy lợi thế của địa phương, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho người dân và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh; thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện, triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh có hiệu lực, hiệu quả đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh... của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ./.

Lê Danh Lam

Xem thêm