Chỉ đạo, Điều hành

Bắc Giang: Phấn đấu 30% đơn vị cấp xã đạt chuẩn “chính quyền thân thiện”

Bắc Giang

Với tổng thang điểm 100, đơn vị đạt chuẩn “chính quyền thân thiện” có tổng số điểm từ 80 trở lên.

Cán bộ một cửa phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang thân thiện với người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

TTXVN - Với mục tiêu đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc của chính quyền cơ sở từ “mệnh lệnh hành chính” sang “phục vụ, hướng dẫn, vận động, thuyết phục”, xây dựng nền hành chính thân thiện, hiện đại và hiệu quả, hướng đến sự hài lòng của người dân, tỉnh Bắc Giang phấn đấu năm 2023 có 30% đơn vị cấp xã đạt chuẩn “chính quyền thân thiện”; đến năm 2025 có 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn.

Việc đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn “chính quyền thân thiện” dựa trên 5 tiêu chí lớn gồm: Công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tuyên truyền về “chính quyền thân thiện”; công tác cải cách hành chính; thực hiện văn minh, văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; tổ chức tiếp xúc, đối thoại và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; mức độ hài lòng của cán bộ, công chức, người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Cán bộ phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Với tổng thang điểm 100, đơn vị đạt chuẩn “chính quyền thân thiện” có tổng số điểm từ 80 trở lên. Đơn vị đạt “chính quyền thân thiện” được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang quyết định công nhận, tổ chức lễ công bố và được gắn biển "chính quyền thân thiện" (có mức sao đạt được từ 1 đến 5 sao) ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Các đơn vị được công nhận ở mức từ 1 - 4 sao, tiếp tục phấn đấu để được công nhận ở mức cao hơn.

Để đạt được mục tiêu trên, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang phối hợp với Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản về “chính quyền thân thiện”, Quy chế dân chủ ở cơ sở, Bộ tiêu chí và thang điểm xã, phường, thị trấn đạt chuẩn “chính quyền thân thiện” trên địa bàn; xây dựng pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan về quyết tâm xây dựng "chính quyền thân thiện"; tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức của Đảng ủy, chính quyền và toàn thể cán bộ, đảng viên ở các thôn, tổ dân phố, cụm dân cư về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, "chính quyền thân thiện" thông qua loa truyền thanh, niêm yết, tổ chức các hội nghị và các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook...

Mô hình “chính quyền than thiện” hướng tới 3 tiêu chí: Cán bộ thân thiện; hoạt động của chính quyền thân thiện; môi trường làm việc văn minh, lịch sự, thân thiện với nhân dân. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Các đơn vị thực hiện xây dựng môi trường làm việc trong lành, thân thiện, xanh - sạch - đẹp; lắp đặt, trang bị các máy móc, thiết bị thiết yếu phục vụ người dân; nâng cao trình độ, năng lực và văn hóa ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, các đơn vị bố trí, huy động sự tham gia của cán bộ, đoàn viên, hội viên các đoàn thể ở cơ sở để hỗ trợ, tiếp đón, hướng dẫn người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã vào ngày làm việc trong tuần hoặc trong ngày đơn vị thực hiện trả nhanh kết quả...

Mô hình “chính quyền thân thiện” được triển khai trên địa bàn Bắc Giang từ tháng 8/2021 với 3 xã điểm, hướng tới 3 tiêu chí: Cán bộ thân thiện; hoạt động của chính quyền thân thiện; môi trường làm việc văn minh, lịch sự, thân thiện với nhân dân. Đến nay, mô hình này đã được triển khai, nhân rộng ra 209 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh. Các địa phương trong tỉnh đã dành nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, chỉnh trang lại bộ phận một cửa bảo đảm tiêu chí sáng, xanh - sạch - đẹp, an toàn với nhiều tiện ích khi người dân đến làm thủ tục hành chính; đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ một cửa./.

Đồng Thúy

Xem thêm