Chỉ đạo, Điều hành

Hiệu quả từ việc phân công cán bộ theo dõi, phụ trách các Đảng bộ cấp xã

Sóc Trăng

Thực hiện Quy chế số 10-QC/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã phân công 95 cán bộ theo dõi, phụ trách 109 Đảng bộ xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN).

Ngày 9/5, Ban thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình, kết quả cán bộ được phân công theo dõi, phụ trách các Đảng bộ cấp xã theo Quy chế số 10-QC/TU, ngày 19/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Cẩm Đào ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ được phân công theo dõi, phụ trách Đảng bộ xã, phường, thị trấn. Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Quy chế số 10-QC/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong thời gian tới, các đồng chí được phân công theo dõi, phụ trách Đảng bộ xã, phường, thị trấn phải có quyết tâm chính trị cao và cố gắng khắc phục khó khăn. Mỗi người cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc đi cơ sở, tham gia các hoạt động cùng địa phương. Qua đó, giúp bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, uy tín, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao... Đây cũng là cơ sở quan trọng để Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm căn cứ xem xét, đánh giá năng lực cán bộ, phục vụ công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ sau này.

Theo lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng, thực hiện Quy chế số 10-QC/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công 95 cán bộ trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy và các Trưởng, Phó ngành theo dõi, phụ trách 109 Đảng bộ xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Qua thời gian thực hiện, hiện có 85 cán bộ đang theo dõi, phụ trách Đảng bộ cấp xã. Đánh giá bước đầu cho thấy, các đồng chí được phân công theo dõi, phụ trách các Đảng bộ xã, phường, thị trấn cơ bản đã thực hiện tốt trách nhiệm, quyền hạn theo quy chế; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các cán bộ này đã tham gia đóng góp ý kiến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị tại các Đảng bộ được phân công theo dõi, phụ trách; chủ động sắp xếp thời gian tham dự sinh hoạt Chi bộ ấp, tổ dân phố trực thuộc Đảng bộ xã, phường, thị trấn để nắm tình hình, hoạt động của các đoàn thể chính trị, xã hội ở ấp, khóm; định kỳ báo cáo kết quả theo dõi và phản ánh các kiến nghị, đề xuất của địa phương đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một vài đồng chí chưa thường xuyên đi cơ sở; chưa chủ động liên hệ tham dự họp ban chấp hành Đảng bộ, dự sinh hoạt để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ và hoạt động của các đoàn thể chính trị, xã hội ở ấp, khóm; chưa kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở nơi mình theo dõi, phụ trách.

Tại Hội nghị, các cán bộ được phân công đã chia sẻ về hiệu quả của việc theo dõi, phụ trách Đảng bộ xã, phường, thị trấn; sự chuyển biến của địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách; đồng thời, nêu lên những vấn đề khó khăn, vướng mắc ở địa phương cần được tháo gỡ.

Các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của đại biểu tập trung vào các vấn đề như: quan tâm, tạo điều kiện đầu tư giao thông nông thôn; hỗ trợ đèn đường; có chính sách hỗ trợ dạy nghề, thúc đẩy doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào vùng nông thôn; đầu tư vào thủy lợi nội đồng, kết hợp giao thông nông thôn để ổn định năng suất lúa; phát triển sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm).

Ban Thường vụ và các cấp ngành cần có chính sách bảo tồn di tích, phát triển văn hóa, du lịch cộng đồng; nâng cấp xây dựng trụ sở cơ quan, nhà văn hóa xã, xây dựng phòng học, điểm trường; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; nhân rộng mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, theo chuỗi, nâng cao giá trị kinh tế cho nhà nông.../.

Trung Hiếu

Xem thêm