Chỉ đạo, Điều hành

Tăng cường phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri và nhân dân

Tiêu chí lựa chọn nhân sự cho Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là đảm bảo tính đại diện, tiêu biểu, thiết thực.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

TTXVN - Sáng 9/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 17, khóa IX.

Hội nghị nhằm cho ý kiến về các vấn đề: Về Đề án tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; về nội dung Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; về việc triển khai Đề án vận động, hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đồng chủ trì Hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, Hoàng Công Thủy.

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Văn Chiến trao đổi thêm thông tin về các nội dung chính thảo luận tại Hội nghị. Theo đó, đối với nội dung mà Đoàn Chủ tịch sẽ thảo luận, cho ý kiến thống nhất để ban hành Đề án tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, ông Đỗ Văn Chiến cho biết, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị lãnh đạo Đại hội.

Tinh thần chung của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp lần này là tiếp tục làm sâu sắc thêm vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị; đánh giá đúng kết quả đã đạt được, chỉ rõ hạn chế nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, yêu cầu cần đạt được trong nhiệm kỳ tới; nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hiệp thương thống nhất cử Ủy ban, Ban Thường trực, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch theo hướng nâng cao chất lượng, có cơ cấu hợp lý, mở rộng được các Ủy viên đại diện cho các giai cấp, giai tầng trong xã hội có lòng yêu nước nồng nàn, tâm huyết, có uy tín cao, đủ sức tập hợp, củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Về nội dung Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ, thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực đã chỉ đạo tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước. Ông Đỗ Văn Chiến mong muốn các đại biểu dự Hội nghị tích cực thảo luận, trao đổi, góp ý thêm những nội dung cần thiết với Đảng, Nhà nước để bản Báo cáo tổng hợp của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực sự mang hơi thở cuộc sống, phải phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Chất lượng bản báo cáo sẽ góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thông tin về Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ làm 7.000 - 8.000 ngôi nhà cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và vùng Tây Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, đây là một Đề án có ý nghĩa chính trị, xã hội và tinh thần nhân văn sâu sắc, do Đoàn Chủ tịch kêu gọi các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo của tỉnh Điện Biên.

Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị các đại biểu dự hội nghị thảo luận, cho ý kiến thêm về cách thức tổ chức thực hiện để Đề án được triển khai thực hiện thành công, thiết thực giúp đỡ được hộ nghèo, cận nghèo, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trình bày tờ trình nội dung xin ý kiến đại biểu tham dự Hội nghị.

Góp ý vào Đề án tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, ông Lê Bá Trình, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, các văn kiện trình Đại hội cần được tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, lấy ý kiến rộng rãi trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên, các cấp và các tầng lớp nhân dân. Mục tiêu, chương trình hành động và giải pháp công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới phải có tính chiến lược, tầm nhìn dài hạn đáp ứng yêu cầu công tác Mặt trận trong tình hình mới. Nhân sự của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ mới cần có số lượng và cơ cấu phù hợp, đảm bảo tính đại diện, tiêu biểu về lòng yêu nước, tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ, uy tín...

Về chủ đề dự kiến của Đại hội, ông Lê Bá Trình đề nghị cần tiếp tục nhấn mạnh vấn đề “Dân chủ” để nghiên cứu xác định chủ đề Đại hội theo hướng "Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển” theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đề cập đến vấn đề nhân sự, ông Lê Truyền, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, việc lựa chọn nhân sự cho Đại hội phải đảm bảo tính đại diện, tiêu biểu, thiết thực. Thời gian tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần bố trí sát hợp với tình hình thực tế để Mặt trận các cấp tiếp tục triển khai hiệu quả nội dung các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đóng góp ý kiến về việc xây dựng, hoàn thiện Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, nội dung Báo cáo cần tăng cường thể hiện tính giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận; kiến nghị thêm những vấn đề được nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quan tâm, trong đó nên có một số kiến nghị riêng liên quan đến đời sống văn hóa, giáo dục của nhân dân, bởi phát triển kinh tế là rất cần thiết, song duy trì, phát huy văn hóa, bản sắc của dân tộc Việt Nam và tương lai của thế hệ trẻ cũng là vấn đề hết sức quan trọng./.

Hiền Hạnh

Tin liên quan

Xem thêm