Quốc hội với Cử tri

Ngày 9/5 khai mạc Phiên họp thứ 23 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về: dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); dự án Luật Đất đai (sửa đổi)...

Phiên họp thứ 22 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

TTXVN - Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến, Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 9/5/2023 và bế mạc ngày 12/5/2023 tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về: dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); dự án Luật Đất đai (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (đồng thời, xem xét việc bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị xây dựng dự án Luật Chuyển đổi giới tính.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023 - 2030.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về: báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; báo cáo tài chính nhà nước năm 2021; tham gia ý kiến dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 4/2023; cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, quyết định việc bổ sung mua bù hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia; cho ý kiến về việc tiếp tục phân bổ vốn đầu tư công trung hạn và vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5 của Quốc hội./.

Xem thêm