Quốc hội với Cử tri

Cử tri Sơn La kiến nghị nhiều vấn đề đời sống, xã hội

Sơn La

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, giải đáp những kiến nghị thuộc thẩm quyền; đồng thời, tổng hợp các kiến nghị của cử tri chuyển các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tiếp xúc cử tri tại huyện Mai Sơn. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

TTXVN - Trước Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV, ngày 8/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tiếp xúc cử tri tại huyện Mai Sơn.

Thông qua Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, cử tri huyện Mai Sơn kiến nghị các cấp, ngành quan tâm tăng mức lương tối thiểu để giảm khó khăn cho người lao động. Bởi, huyện Mai Sơn thuộc vùng IV với mức lương tối thiểu tháng 3,25 triệu đồng (thực hiện theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động), trong khi giá các mặt hàng sinh hoạt, tiêu dùng, dịch vụ thiết yếu tăng hàng ngày khiến đời sống của công nhân, người lao động gặp nhiều khó khăn.

Cử tri huyện Mai Sơn kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tại buổi tiếp xúc. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Cử tri huyện Mai Sơn kiến nghị Quốc hội xem xét sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng thu hút được đông đảo người lao động tham gia và mức hưởng lương hưu tối thiểu phải bằng mức lương tối thiểu vùng (hiện nay áp dụng là mức lương cơ sở), để người lao động yên tâm không rút bảo hiểm xã hội 1 lần; hiệu chỉnh thời gian điều tra tai nạn lao động cho phù hợp và bổ sung quy định, hướng dẫn đối với các trường hợp kéo dài thời gian điều tra; điều chỉnh tuổi nghỉ hưu đối với người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại...

Trước đó, ngày 4 - 5/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tiếp xúc cử tri tại các huyện Mộc Châu, Phù Yên.

Tại huyện Mộc Châu, cử tri đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị với Chính phủ sớm giao nguồn vốn sự nghiệp để hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo điều kiện thận lợi cho nhân dân tái định cư phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống; đề xuất với Chính phủ bãi bỏ Điểm b, Khoản 2, Điều 50, Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 quy định chậm nhất 10 ngày làm việc, kể từ ngày được giao dự toán bổ sung, đơn vị dự toán cấp trên, Ủy ban nhân dân cấp dưới phải hoàn thành việc phân bổ và giao dự toán theo quy định. Cử tri huyện Mộc Châu kiến nghị các bộ, ngành xem xét, sửa đổi Khoản 2, Điều 2, Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 1/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội theo hướng mở rộng đối tượng; ưu tiên phân bổ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn…

Cử tri huyện Phù Yên đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và địa phương xem xét giá thuê đất cho doanh nghiệp tăng không quá 3%/năm để mở rộng sản xuất, kinh doanh; đầu tư cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn; xem xét các giải pháp bình ổn giá; có cơ chế thuận lợi giúp người lao động được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi…

Tại các hội nghị tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã thông tin đến cử tri kết quả hoạt động của Đoàn giữa hai kỳ họp của Quốc hội và thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp sắp tới. Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu, giải đáp những kiến nghị thuộc thẩm quyền; đồng thời, tổng hợp các kiến nghị của cử tri chuyển các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định./.

Nguyễn Cường

Xem thêm