Chỉ đạo, Điều hành

Đoàn công tác Văn phòng Chính phủ làm việc tại Bạc Liêu về thực hiện cơ chế một cửa

Bạc Liêu

Sau gần 2 năm đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Bạc Liêu đã hoàn thành kiện toàn bộ phận một cửa các cấp, xây dựng và đưa vào sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Cận phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

TTXVN - Ngày 9/5, Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ do Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Nguyễn Duy Hoàng làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu về triển khai các nội dung đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bạc Liêu, qua gần 2 năm triển khai đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, tỉnh đã hoàn thành kiện toàn bộ phận một cửa các cấp, xây dựng và đưa vào sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu đúng theo hướng dẫn của Văn phòng chính phủ. Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đã hoàn thành việc kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và phần mềm, hệ thống quản lý chuyên ngành của các bộ, ngành Trung ương thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Số lượng dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia ngày càng tăng. Hạ tầng công nghệ thông tin từng bước được đầu tư. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính ngày càng được công khai, minh bạch, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu giao dịch hành chính.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Công tác công bố, cập nhật thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính vẫn chưa kịp thời; Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh còn một số tính năng chưa đáp ứng theo các yêu cầu và quy định mới của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời tư vấn các giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Nguyễn Duy Hoàng, ghi nhận những kết quả đạt và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong triển khai đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, Bạc Liêu cần nhanh chóng hoàn thiện Quy chế tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa và Quy chế quản lý, vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính làm cơ sở triển khai theo đúng quy định pháp luật; hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu số hóa, an toàn an ninh thông tin, đặc biệt là cải thiện trải nghiệm người dùng; rà soát lại toàn bộ thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc một phần; cần đẩy mạnh tuyên truyền tạo ra sự thay đổi thực chất trong hành vi của người dân, doanh nghiệp về thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường số hóa các thủ tục hành chính, kết hợp với việc thực hiện sử dụng hiệu quả tài liệu số; thực hiện việc theo dõi, giám sát, đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính; hoàn thành những nhiệm vụ được giao tại Đề án 06, Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Cận tiếp thu ý kiến góp ý, đề xuất, kiến nghị của Đoàn công tác đối với công tác triển khai các nội dung đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; mong muốn Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ tiếp tục hỗ trợ Bạc Liêu thực hiện hiệu quả nội dung này trong thời gian tới, nhất là quá trình số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Lê Tấn Cận đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương cần phải quyết liệt trong triển khai các nội dung đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đúng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, qua đó góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh trong thời gian tới.

Trước đó, Đoàn công tác đã khảo sát thực tế tình hình triển khai các nội dung đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại một số đơn vị trên địa bàn thành phố Bạc Liêu./.

Chanh Đa

Tin liên quan

Xem thêm