Xã hội

Bắc Giang phát hiện, xử lý nhiều sai phạm qua thanh tra

Bắc Giang

Thanh tra các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh Bắc Giang đã tiến hành 45 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 260 tổ chức, đơn vị, cá nhân trên các lĩnh vực, phát hiện 131 tổ chức, cá nhân có vi phạm với số tiền 1,019 tỷ đồng

Công trình cầu Đồng Việt (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

TTXVN - Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương, quý I/2023 tỉnh đã phát hiện, xử lý nhiều sai phạm qua các cuộc thanh tra.

Trong quý I/2023, toàn ngành thanh tra ở tỉnh Bắc Giang đã triển khai 51 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, kinh tế - xã hội tại 131 đơn vị; 45 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 260 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện sai phạm với tổng số 9,495 tỷ đồng; yêu cầu thu hồi về ngân sách nhà nước 4,716 tỷ đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và xử lý bằng các biện pháp tài chính khác 4,779 tỷ đồng; ban hành 116 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt 560 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 3 tổ chức, 89 cá nhân có các hành vi sai phạm bị phát hiện qua thanh tra, kiểm tra.

Cụ thể, Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã tiến hành 17 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước, khai thác khoáng sản, thanh tra trách nhiệm... Qua thanh tra phát hiện sai phạm số tiền 3,837 tỷ đồng; yêu cầu thu hồi 1,056 tỷ đồng và xử lý khác 2,781 tỷ đồng; xử lý hành chính đối với 3 tổ chức, 50 cá nhân có sai phạm phát hiện qua thanh tra...

Thanh tra các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh Bắc Giang đã tiến hành 45 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 260 tổ chức, đơn vị, cá nhân trên các lĩnh vực, phát hiện 131 tổ chức, cá nhân có vi phạm với số tiền 1,019 tỷ đồng, trong đó yêu cầu thu hồi về ngân sách nhà nước 569 triệu đồng, xử lý khác số tiền 450 triệu đồng.

Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu là giao thông, kế hoạch đầu tư, nông nghiệp, quản lý xây dựng, y tế, lao động; qua thanh, kiểm tra phát hiện vi phạm chủ yếu trong các lĩnh vực: Quản lý vận tải, đầu tư xây dựng; môi trường, đất đai; quản lý tài chính, quản lý dự án; vi phạm quy định trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, thú y, lâm nghiệp…

Những tháng đầu năm nay, UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh xây dựng và triển khai các cuộc thanh tra về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng, đầu tư, mua sắm tài sản công; khai thác tài nguyên, khoáng sản, chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường kiểm tra, thanh tra pháp luật về kinh doanh bất động sản; thanh tra công tác quản lý và thực hiện các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đô thị...

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết thêm, quý II/2023 Bắc Giang sẽ tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra năm 2022; thực hiện nghiêm túc Luật Thanh tra, các văn bản hướng dẫn thi hành và chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ...

Bên cạnh đó, Bắc Giang chỉ đạo theo dõi chặt chẽ hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, gắn với triển khai thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tiếp tục chỉ đạo rà soát, điều chỉnh giảm các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp khi chưa thực sự cần thiết.

Đồng thời, Bắc Giang tập trung thi hành nghiêm túc, dứt điểm các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra; thực hiện nghiêm quy định về giám sát hoạt động các Đoàn thanh tra; nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm sau mỗi cuộc thanh tra; theo dõi, đôn đốc thực hiện hiệu quả các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.

Ngoài ra, Bắc Giang quan tâm thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra; gắn với trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị và giao nhiệm vụ cụ thể cho cá nhân trong tổ chức thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra; thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các quyết định, kết luận; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân thiếu tinh thần, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.../.

Việt Hùng

Xem thêm