Chỉ đạo, Điều hành

Bắc Ninh: Tập trung tháo gỡ các điểm “nghẽn” trong phát triển kinh tế-xã hội

Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh còn 6/15 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch như thu tiền sử dụng đất, giải ngân vốn đầu tư công; việc thu hồi, giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm.

Công ty TNHH Điện tử Foster (Nhật Bản) chuyên sản xuất các loại loa tại Khu Công nghiệp Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

(TTXVN) Theo thông tin tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX diễn ra trong 2 ngày 8-9/12, năm 2022, tỉnh hoàn thành và vượt mức 9/15 chỉ tiêu. Tăng trưởng kinh tế vượt kế hoạch đề ra, tăng 7,39% so với năm 2021 (kế hoạch từ 5-6%).

* Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết, tỉnh thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2022 “Tiếp tục đoàn kết - sáng tạo - kỷ cương - trách nhiệm; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tập trung kiểm soát tốt dịch COVID-19; phát triển kinh tế - xã hội bền vững; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị” và các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Tăng trưởng kinh tế của tỉnh vượt kế hoạch, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 ước đạt 142.289,2 tỷ đồng, tăng 7,39% so với năm 2021; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,5%; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 28%; thu nhập bình quân đầu người 65,3 triệu đồng, tăng 6,3 triệu đồng.

Thu ngân sách nhà nước ổn định, ước 30.372 tỷ đồng, đạt 99,4% dự toán. Tỉnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả cải cách hành chính. Chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; giáo dục được cải thiện vượt bậc; y tế được đảm bảo cho yêu cầu khám, chữa bệnh; thể thao thành tích cao đạt kết quả tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bắc Ninh phấn đấu, năm 2023, tổng sản phẩm tăng 6,5-7,0% so với ước thực hiện năm 2022; thu nhập bình quân đầu người đạt 69,5 triệu đồng, tăng 4,2 triệu đồng so với ước thực hiện năm 2022, tăng 6,4%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 93.262 triệu USD, trong đó, xuất khẩu đạt 50.870 triệu USD, nhập khẩu đạt 42.392 triệu USD; thu hút mới vốn FDI vào các khu công nghiệp 1.200 triệu USD; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 31.360 tỷ đồng, tăng 3% so với ước thực hiện năm 2022…

* Tập trung tháo gỡ các điểm “nghẽn”

Tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn cho rằng: Những kết quả đạt được của tỉnh trong năm 2022 là cơ bản, tuy nhiên còn tồn tại, trong đó thực hiện chủ đề công tác năm là công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị chưa đạt kết quả như mong muốn. Đặc biệt, tỉnh còn 6/15 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch như thu tiền sử dụng đất, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng một số công trình, thi công một số dự án còn chậm. Việc thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán còn nhiều hạn chế; tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn phức tạp…

Đặc biệt, có lúc, có nơi tổ chức Đảng có biểu hiện năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu giảm sút; tinh thần phê bình và tự phê bình chưa cao, đoàn kết xuôi chiều và biểu hiện chủ nghĩa cá nhân; bắt đầu bộc lộ những sai phạm về công tác cán bộ, quản lý đất đai, đầu tư và mua sắm công theo Thông báo kết luận số 369-TB/UBKTTW, ngày 01/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; phương thức điều hành còn mang tính quy trình; tính kế hoạch chưa cao, khả năng dự báo còn thấp. Nguồn lực chi cho đầu tư phát triển còn thiếu, phân bổ chưa sát nhu cầu, chưa phát huy được vai trò dẫn dắt của đầu tư công với đầu tư toàn xã hội; năng lực công nghệ nội sinh của doanh nghiệp bản địa chưa cao; mức độ phụ thuộc vào khu vực FDI cao... Những điểm "nghẽn" trên đã ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh cần tập trung giải quyết một cách có lộ trình với quan điểm quyết liệt để khắc phục trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho rằng năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và tạo tiền đề, động lực, dư địa cho những năm tiếp theo.

Với chủ đề “Đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao đạo đức công vụ; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị và văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đề nghị, HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, các cấp, ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Trung ương và của tỉnh đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đồng bộ, thống nhất. Ngoài ra, tỉnh tăng cường đề cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ tại cơ quan, đơn vị; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị. Tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; tập trung hoàn thành Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh và Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045 để làm cơ sở lập Quy hoạch phân khu, chi tiết, tạo không gian, dư địa thu hút đầu tư phát triển…/.

Thái Hùng

Xem thêm