Thời sự

Báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc cổ vũ mạnh mẽ nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới

Vĩnh Phúc

Các cơ quan bảo Đảng đã thể hiện tốt vai trò xung kích đưa chủ trương của Đảng, các chính sách của Nhà nước, của địa phương về chương trình xây dựng nông thôn mới vào cuộc sống.

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

TTXVN - Ngày 18/9, Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 28, năm 2023 diễn ra tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Sự kiện do Báo Vĩnh Phúc đăng cai tổ chức với chủ đề "Báo Đảng địa phương với nhiệm vụ tuyên truyền về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và làng văn hóa kiểu mẫu".

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cùng lãnh đạo 25 Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên…

Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc Hoàng Thị Nhung phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc Hoàng Thị Nhung nhấn mạnh: Xây dựng nông thôn mới là Chương trình Mục tiêu quốc gia quan trọng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) ngày 5/8/2008 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Sau hơn 12 năm, Chương trình đạt kết quả "to lớn, toàn diện và mang tính lịch sử”. Khu vực nông thôn nước ta đã có những chuyển biến rõ nét trên hầu hết mọi lĩnh vực, thúc đẩy quá trình hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, cải thiện đời sống của nông dân, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Đến nay, cả nước có hơn 6.000 xã (hơn 73%) đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có hơn 900 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và hơn 100 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; bình quân cả nước đạt 16,9 tiêu chí/xã…

Tại Vĩnh Phúc, tính đến hết tháng 7/2023, đã có 89 thôn được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: 1 thôn nông thôn mới thông minh; 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 20 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 1 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 4 huyện, thành phố (Yên Lạc, Bình Xuyên, Vĩnh Yên, Phúc Yên) được công nhận đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Trên hành trình xây dựng nông thôn mới, các cơ quan bảo Đảng trên mọi miền Tổ quốc cũng như khu vực phía Bắc đã thể hiện tốt vai trò xung kích đưa chủ trương của Đảng, các chính sách của Nhà nước, của địa phương về chương trình xây dựng nông thôn mới đi vào cuộc sống, phát huy hiệu lực, hiệu quả, đồng thời, cổ vũ mạnh mẽ các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân chung sức, đồng lòng trong xây dựng nông thôn mới.

Để chương trình thực sự đi vào cuộc sống, các cơ quan báo chí, đặc biệt là các cơ quan báo Đảng đã phản ánh kịp thời, cung cấp cho người dân cả nước cái nhìn sinh động, toàn cảnh trên nhiều lĩnh vực, tại nhiều địa phương với những bài viết sâu sắc, có ý nghĩa và sức lan tỏa tích cực, rộng rãi.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi những nội dung nhằm phát huy vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí nói chung, các cơ quan báo Đảng địa phương nói riêng trong việc xây dựng nông thôn mới. Các đại biểu đồng thời chia sẻ, trao đổi, thảo luận những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo, hiệu quả của các đơn vị, từ đó, vận dụng, triển khai trong chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; sự vào cuộc của hệ thống chính trị; việc tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ; kinh nghiệm huy động nguồn lực trong nhân dân; việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân; giải pháp bảo vệ môi trường, xây dựng làng, xã, tổ dân phố sáng - xanh - sạch - đẹp; nông thôn mới thông minh...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh khẳng định: Hội thảo Báo Đảng các tỉnh phía Bắc là hoạt động thiết thực nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nghiệp vụ và là cơ hội để các cơ quan báo Đảng xây dựng hướng “liên kết” trong tuyên truyền, phát huy thế mạnh của mỗi cơ quan báo chí, đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi tỉnh, thành phố, khu vực và cả nước.

Tiếp nối những thành tựu đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới, mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (khóa XVII) đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng “Làng Văn hóa kiểu mẫu”. Đây là một tư duy mới của Vĩnh Phúc trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng “Nông dân thông minh, nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại” và cách tiếp cận mới về nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm cho rằng: Để chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào thực tiễn, đòi hỏi sự nỗ lực của các cấp chính quyền, đặc biệt là các cơ quan báo chí, tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đặc biệt là nông dân; tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, trong huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, cổ vũ, khuyến khích các tổ chức, đơn vị đồng tâm hiệp lực chung tay xây dựng nông thôn mới, hiệu quả, thiết thực.

Đồng chí khẳng định báo Đảng địa phương đã phản ánh được không khí chung tay xây dựng nông thôn, cung cấp cho độc giả một cái nhìn sinh động, toàn cảnh trên nhiều lĩnh vực, tại nhiều địa phương, cơ sở. Tuy nhiên, trong công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới nói chung và xã nông thôn mới và làng văn hóa kiểu mẫu cũng còn những hạn chế, bất cập nhất định.

Nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền về nông thôn mới nói chung, về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và làng văn hóa kiểu mẫu trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đề nghị báo Đảng các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống; chủ động, tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, áp dụng các phương thức truyền thông mới, hiện đại, bắt kịp xu thế chuyển đổi số. Báo Đảng các địa phương tích cực phát hiện, có các phương thức tuyên truyền phù hợp, hấp dẫn, lan tỏa những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới; chú trọng tới công tác tuyên truyền về văn hóa, phải coi văn hóa là yếu tố căn bản, cơ bản để có xã nông thôn mới nâng cao…/.

Nguyễn Trọng Lịch

Xem thêm