Thời sự

Bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Quảng Bình

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tiến hành các bước kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

TTXVN - Sáng 6/2, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 13 để xem xét, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh; trong đó có nội dung kiện toàn, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tiến hành các bước kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Ông Phan Phong Phú, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được bầu với số phiếu tán thành tuyệt đối 47/47 đại biểu có mặt.

Ông Phan Phong Phú, sinh năm 1970, tại xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; Cao cấp lý luận chính trị; trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi, Cử nhân Kinh tế.

Trước đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tiến hành xem xét, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Mạnh Hùng do chuyển công tác khác…

Cũng tại Kỳ họp thứ 13 này, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã xem xét và quyết nghị các Nghị quyết quy định về học phí học kỳ II năm học 2023 -2024 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Thông tin và Truyền thông”./.

Mạnh Thành

Xem thêm