Môi trường

Bình Thuận thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024

Bình Thuận

Các đại biểu thảo luận và thống nhất sự cần thiết phải ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề 21. 
Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

TTXVN - Ngày 22/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 21 (chuyên đề) nhằm thông qua một số Nghị quyết quan trọng, đặc biệt là việc ban hành Nghị quyết về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2024. Đây là cơ sở xác định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại kỳ họp, các đại biểu thảo luận và thống nhất sự cần thiết phải ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Thông qua việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá đất cụ thể áp dụng cho các trường hợp cụ thể; làm cơ sở tính tiền thuê đất hàng năm khi Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng.

Bên cạnh đó, việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh làm cơ sở xác định giá đất của thửa đất, khu đất cần định giá mà tổng giá trị đất đối với diện tích phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương, dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao, dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại trong các trường hợp gồm: Trường hợp quy định tại điểm b và điểm d khoản 4 Điều 114, khoản 2 Điều 172 Luật Đất đai 2013; tính tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo bảng giá đất giai đoạn 2020-2024, giá đất ở cao nhất tại thành phố Phan Thiết là đường Nguyễn Huệ, với mức 69 triệu đồng/m2, với hệ số 2,01 (hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024) giá đất ở cao nhất của thành phố Phan Thiết là hơn 138 triệu đồng/m2.

Theo quyết định vừa được phê duyệt, tại thành phố Phan Thiết hệ số điều chỉnh giá đất ở nông thôn (khu vực 1, 2, 3) dao động từ 2,10 - 2,23 lần; hệ số điều chỉnh giá đất ở các trục đường giao thông, khu dân cư các xã tại thành phố Phan Thiết dao động từ 2,03 - 2,30 lần; hệ số điều chỉnh giá đất ở nông thôn ven trục đường giao thông chính từ 2,26 - 2,32 lần; hệ số điều chỉnh giá đất ở đô thị, thành phố Phan Thiết dao động từ 2,00 - 2,64 lần…

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận phát biểu tại kỳ họp. 
Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết, kỳ họp được tổ chức với tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và đồng hành cùng Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo tiến độ, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, quản lý Nhà nước trên các ngành, lĩnh vực, vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân trong tỉnh. Những nghị quyết được thông qua tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, ngành tháo gỡ khó khăn, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả.

Tại kỳ họp, các đại biểu thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết cấp thiết thuộc nhóm vấn đề về quy hoạch, đầu tư, an sinh xã hội, như: Thông qua nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Cổ Thạch - Bình Thạnh, huyện Tuy Phong; thông qua nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch ven biển Tân Thuận - Tân Thành, Hàm Thuận Nam; phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Thanh

Tin liên quan

Xem thêm