Môi trường

Luật Đất đai 2024: Cần sớm xây dựng và ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật

Luật Đất đai 2024 được thông qua với nhiều nội dung mới mang tính đột phá, quan trọng góp phần vào mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân phát biểu tại Hội nghị 
Ảnh: Diệu Thúy/TTXVN

TTXVN - Tại Hội nghị Triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024, chiều 6/3, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho rằng cần sớm xây dựng và trình Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết, ngày 18/1/2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội Khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (Luật số 31/2024/QH15) gồm 16 chương với 260 điều. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu những đổi mới về chính sách, pháp luật đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) hay còn gọi là Luật Đất đai 2024 đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị rất trách nhiệm, kỹ lưỡng, công phu qua nhiều vòng, nhiều bước, được trình Quốc hội cho ý kiến tại 4 kỳ họp, điều đó cho thấy tinh thần cẩn trọng của các cơ quan trong hoạt động lập pháp, luôn đề cao chất lượng và hiệu quả. Quá trình xây dựng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thể hiện ý chí thống nhất cao từ Trung ương tới địa phương, nỗ lực của các cơ quan chuyên môn, ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu, rộng đã thu hút trên 12 triệu lượt ý kiến đóng góp của nhân dân.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh tin tưởng, với sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, Luật Đất đai 2024 sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu cuộc cách mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đề ra; kịp thời đáp ứng mong mỏi và nguyện vọng của nhân dân.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân, Luật Đất đai 2024 được thông qua với nhiều nội dung mới mang tính đột phá, quan trọng góp phần vào mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; tài chính đất đai, giá đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận chuyển sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về đất đai; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong quản lý, sử dụng đất đai...

Cho rằng Luật Đất đai 2024 đã phân cấp triệt để các nhiệm vụ trong công tác quản lý Nhà nước cho địa phương, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đề nghị thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần xây dựng các dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét ban hành để hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024 trên cơ sở phân cấp triệt để cho cấp huyện, cấp xã trên cơ sở kiểm soát quyền lực, cải cách hành hành chính, tránh tạo phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân mong muốn nhận được những ý kiến góp ý chi tiết của các địa phương, nhất là những người trực tiếp thi hành pháp luật để tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật này trong thời gian nhanh nhất và đảm bảo chất lượng, tính hiệu lực, hiệu quả trong thi hành.

Tại Hội nghị, đại diện các UBND các tỉnh, địa phương đã thảo luận về Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024 và dự thảo Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và hệ thống thông tin đất đai… Từ đó, các đại biểu kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm thành lập Tổ công tác hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024; đồng thời làm rõ thêm tính minh bạch về tài chính đất đai; trình Chính phủ ban hành các Nghị định để Luật Đất đai 2024 sớm được triển khai và đi vào cuộc sống./.

Diệu Thúy

Xem thêm