Thời sự

Các tỉnh Tây Nam Bộ nâng cao chất lượng phong trào thi đua

Đồng Tháp

Các tỉnh đã tích cực hưởng ứng và cụ thể hóa phong trào thi đua do Trung ương phát động, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị.

Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ ký kết giao ước thi đua năm 2023. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

TTXVN - Ngày 18/4, tại thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ (gồm 12 tỉnh) tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn đề nghị, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ quan tâm xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật liên quan đến công tác thi đua - khen thưởng; quán triệt, tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh “càng khó khăn càng phải thi đua” và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua - khen thưởng. Cụm thi đua kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh và nhân rộng điển hình tiên tiến, lan tỏa gương “người tốt, việc tốt”; tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, các tỉnh trong cụm thi đua đã thống nhất chọn Sóc Trăng là Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2023; Long An và Bến Tre là Phó Cụm trưởng. Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2023, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

Theo đó, 12 tỉnh ở khu vực Tây Nam Bộ thi đua thực hiện tốt Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; tiếp tục triển khai thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; đổi mới, tạo chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng; tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, với trách nhiệm là Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ năm 2022, Đồng Tháp đã cùng với các tỉnh trong cụm tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đạt được, khắc phục hạn chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Cụm thi đua. Cụm tổ chức xây dựng nội dung, các tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp với thực tế tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh; xây dựng quy chế hoạt động của cụm. Qua đó, góp phần tích cực đưa phong trào thi đua yêu nước của các tỉnh Tây Nam Bộ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, các thành viên trong Cụm đã quyết liệt chỉ đạo, điều hành và đạt nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể so với kế hoạch năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn Cụm đạt 139,21%; tổng thu ngân sách của Cụm đạt trên 116%; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 105%; tỷ lệ trường học và trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia đạt 100% kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác thanh tra, kiểm tra được đẩy mạnh, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra “điểm nóng”. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, nhiều thủ tục đã rút ngắn thời gian giải quyết.

Các tỉnh đã tích cực hưởng ứng và cụ thể hóa phong trào thi đua do Trung ương phát động, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị như: “Xây dựng mô hình Công dân học tập” giai đoạn 2021 - 2023 (tỉnh Bạc Liêu); “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (tỉnh Bến Tre); “Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”; thi đua xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số (tỉnh Đồng Tháp)… Qua đó, các tỉnh đã kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu./.

Nhựt An

Tin liên quan

Xem thêm