Chỉ đạo, Điều hành

Nhân rộng các phong trào thi đua, mô hình hiệu quả trong phát triển kinh tế-xã hội

Đắk Lắk

Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cổ vũ, động viên các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

TTXVN - Ngày 30/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã diễn ra “Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2022, ký giao ước thi đua năm 2023” của Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Trần Quốc Tỏ đánh giá cao Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiều phong trào thi đua một cách linh hoạt, sáng tạo; xuất hiện nhiều mô hình hay có tính khả thi cao và hiệu quả. Đồng thời, ông Trần Quốc Tỏ đề nghị các địa phương trong Cụm khắc phục những tồn tại, hạn chế; nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm chính xác kịp thời; quan tâm khen thưởng nhân tố mới, người lao động trực tiếp, tập thể nhỏ, vùng sâu, vùng xa. Các tỉnh trong Cụm thi đua cần tích cực giao lưu hợp tác, liên kết phát triển; tăng cường phổ biến, nhân rộng mô hình, cách làm hay trên các lĩnh vực…

Ông Trần Quốc Tỏ yêu cầu các địa phương trong Cụm thi đua tiếp tục đổi mới tư duy về thi đua, gắn thi đua với khen thưởng đúng mức, kịp thời, trên cơ sở đảm bảo điều kiện và đúng nguyên tắc; tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Việc tổ chức cần thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực, gắn phong trào thi đua do Chính phủ phát động với các phong trào thi đua do ngành, địa phương phát động, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là những chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, giai đoạn; quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến” giai đoạn 2022-2025 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, các tỉnh trong Cụm thi đua cần chủ động phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, khen thưởng điển hình tiên tiến, nhân tố mới bằng nhiều hình thức phù hợp; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; quan tâm khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, các tập thể nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn… Các địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ, giúp đỡ, hợp tác, liên kết, trao đổi kinh nghiệm và phát triển giữa các vùng, tỉnh trong cụm; kịp thời phổ biến, nhân rộng các phong trào thi đua, mô hình phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả.

Cụm thi đua cũng cần chú trọng chất lượng của Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện kiểm tra, giám sát và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua khen thưởng.

Năm 2023, Cụm cam kết giao ước thi đua: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị; thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, trọng tâm là các phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo – không ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Đẩy mạnh phát triển cơ cấu hạ tầng, đồng bộ hiện đại, thực hành tiết kiệm,chống lãng phí”… Cụm tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào do địa phương phát động, gắn với thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội năm 2023.

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (ngoài cùng bên trái) tặng hoa cho Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung năm 2023. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung gồm 10 tỉnh (Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi). Năm 2022, phong trào thi đua yêu nước đã được Cụm tổ chức thực hiện có hiệu quả, phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cổ vũ, động viên các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các tỉnh đều cao hơn so với năm 2021, nổi bật là tỉnh Khánh Hòa tăng 22,1%, Lâm Đồng tăng hơn 12%, Quảng Nam tăng hơn 11%... Thu ngân sách bình quân của các tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch, các ngành, lĩnh vực đều có bước tăng trưởng khá, phục hồi nhanh sau đại dịch COVID-19. Các hoạt động văn hóa được tổ chức sôi nổi, hiệu quả. Chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân được nâng cao. Giáo dục đào tạo được nâng lên, công tác an sinh xã hội đảm bảo. Chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ. Tình hình an ninh chính trị, quốc phòng được giữ vững, ổn định trên toàn khu vực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, bình xét công khai, thống nhất đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 2 tỉnh Bình Định và Đắk Nông vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022./.

Anh Dũng

Tin liên quan

Xem thêm