Xây dựng Đảng

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân

Lạng Sơn

Các huyện ủy, thành ủy Lạng Sơn cần tập trung kiểm tra, rà soát quy trình tiếp công dân của Bí thư cấp huyện, cấp xã; việc thông tin, tuyên truyền, niêm yết lịch tiếp công dân, nội dung tiếp công dân của Bí thư cấp ủy để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tiếp dân của Bí thư cấp ủy.

TTXVN - Chiều 29/3, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân đối với người đứng đầu cấp ủy quý I/2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn đánh giá, quý I/2023, các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, nhất là cấp tỉnh, cấp huyện; thủ trưởng một số ngành cấp tỉnh của Lạng Sơn đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đối với việc thực hiện công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; kịp thời chỉ đạo xử lý các vụ việc thuộc địa bàn phụ trách, làm tốt công tác nắm tình hình, gắn việc tăng cường chỉ đạo chính quyền thực hiện tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nên nhiều địa bàn không phát sinh vụ việc phức tạp, không có công dân đăng ký Bí thư cấp ủy cấp huyện, cấp xã tiếp.

Tuy nhiên, một số địa bàn, cơ quan còn chưa quyết liệt trong việc giải quyết triệt để các nội dung kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền, thời hạn giải quyết còn kéo dài khiến công dân bức xúc, phát sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, có vụ việc chưa làm tốt việc báo cáo tiến độ…

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhấn mạnh, thời gian tới, Bí thư cấp ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chủ động trong việc tiếp dân thường xuyên, tiếp thu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn, bức xúc, những phản ánh, góp ý của dân để cùng tháo gỡ, không để các đối tượng xấu lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá; làm tốt công tác nắm tình hình, địa bàn, phát hiện xử lý ngay các vấn đề bức xúc nảy sinh, có phương án phù hợp, giải quyết tại cơ sở.

Đặc biệt, các huyện ủy, thành ủy Lạng Sơn cần tập trung kiểm tra, rà soát quy trình tiếp công dân của Bí thư cấp huyện, cấp xã; việc thông tin, tuyên truyền, niêm yết lịch tiếp công dân, nội dung tiếp công dân của Bí thư cấp ủy để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tiếp dân của Bí thư cấp ủy; thực hiện tốt các nội dung quy chế dân chủ tại cơ sở, các nội dung công khai xin ý kiến nhân dân, cộng đồng dân cư khi thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư.

Cùng đó, các huyện ủy, Thành ủy Lạng Sơn chỉ đạo UBND cấp huyện rà soát, giải quyết dứt điểm các nội dung thuộc thẩm quyền theo đúng quy định, không để kéo dài; chủ động kiến nghị với UBND tỉnh, các cơ quan cấp tỉnh những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh hoặc các vướng mắc để bảo đảm giải quyết kịp thời…

Theo Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn, trong quý I/2023, tình hình khiếu nại, tố cáo tại địa bàn tỉnh không phát sinh vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; số lượt công dân đến các cơ quan hành chính khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 30,1% so với cùng kỳ năm 2022. Các cơ quan hành chính tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 8,65% so với cùng kỳ năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức tiếp công dân định kỳ hằng tháng, tiếp hai vụ việc với 3 lượt công dân. Bí thư các huyện, thành ủy tổ chức tiếp 6 cuộc với 8 lượt công dân. Bí thư Đảng ủy cấp xã tiếp 48 cuộc với 49 lượt công dân. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã đã tiếp 195 cuộc với 343 lượt công dân. Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan hành chính trong tỉnh đã giải quyết được 27/41 đơn thuộc thẩm quyền, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm 2022./.

Nguyễn Quang Duy

Xem thêm