Thời sự

Cải cách thủ tục hành chính góp phần thu hút đầu tư

Tiền Giang

Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đảm bảo tính công bằng, minh bạch, loại bỏ thủ tục rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội,

Người dân nộp hồ sơ làm thủ tục tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang. 
Ảnh: Minh Hưng/TTXVN

TTXVN - Với mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp, Tiền Giang đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, thu hút đầu tư, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đảm bảo tính công bằng, minh bạch, loại bỏ thủ tục rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội,

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định cải cách hành chính là một trong ba khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, Tỉnh ủy Tiền Giang đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2021 - 2025.

Năm 2023 đến nay, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành 26 quyết định để công bố danh mục 828 thủ tục hành chính, trong đó công bố 395 thủ tục hành chính theo quy định mới; bãi bỏ 433 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã, đồng thời cập nhật đầy đủ trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Tiền Giang hiện có tổng số 1.804 thủ tục hành chính.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ được Tiền Giang thực hiện quyết liệt. Năm 2023, tỉnh đã sắp xếp, giảm 4 đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức lại 4 đơn vị sự nghiệp công lập. UBND tỉnh đã giao cho các cơ quan, đơn vị địa phương 2.004 biến chế công chức và 24.314 người làm việc. Đến thời điểm hiện tại,Tiền Giang không có cơ quan, đơn vị nào sử dụng vượt chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc được giao.

Tỉnh thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công để tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tra cứu, theo dõi quy trình giải quyết; giám sát, đánh giá việc giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân của các cơ quan, đơn vị… Tại Trung tâm, các đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến (một phần và toàn trình) và thanh toán trực tuyến, đạt 100%; số hóa hồ sơ đạt 100%. Công chức, viên chức tại các quầy đều thực hiện tốt việc số hóa hồ sơ, số hóa kết quả thủ tục còn hiệu lực, kết nối, khai thác dữ liệu quốc gia về dân cư, kho dữ liệu quản lý dữ liệu điện tử thủ tục hành chính để phục vụ công tác tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính.

Bà Lê Thị Kim Pha, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang cho biết: Tại Trung tâm có 19 đơn vị sở, ngành tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính với khoảng 1.400 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp tỉnh được tiếp nhận, trả kết quả. Hai tháng đầu năm 2024, Trung tâm đã tiếp nhận 17.576 hồ sơ, giải quyết 15.491 hồ sơ (đạt 88,14 %), trong đó hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn là 13.055 hồ sơ (đạt 84,27 %).

Ông Lê Văn Tuấn, ở xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đến Trung tâm phục vụ hành chính công lấy giấy phép khai thác thủy sản cho biết: Khi đến quầy giao dịch của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được bố trí tại Trung tâm, hồ sơ của ông được tiếp nhận hồ sơ, cán bộ nhận hồ sơ thao tác trên máy tính rất nhanh, ân cần trả lời thắc mắc, hướng dẫn nhiệt tình với thái độ lịch sự, nhẹ nhàng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh khẳng định: Tỉnh luôn chú trọng cải cách thủ tục hành chính quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng đến việc rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, chuẩn hóa các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Năm 2023, tỉnh Tiền Giang thu hút được 22 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 20.000 tỷ đồng, tăng 95,8% so cùng kỳ năm 2022. Hai tháng đầu năm 2024, tổng vốn đầu tư thu hút lũy kế là 576 tỷ đồng, tăng 162% so với cùng kỳ năm 2023./.

Hữu Chí

Tin liên quan

Xem thêm