Thời sự

Quảng Ninh thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Quảng Ninh

Quảng Ninh tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thế hệ mới vào các khu công nghiệp, khu kinh tế; ưu tiên các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn.

TTXVN - Ngày 22/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh họp đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 16/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nhanh, bền vững công nghiệp chế biến chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01–NQ/TU, trong đó, năm 2024, phấn đấu thu hút 3 tỷ USD.

Để thực hiện mục tiêu trên, Quảng Ninh sẽ tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thế hệ mới vào các khu công nghiệp, khu kinh tế; ưu tiên các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, thân thiện môi trường, suất vốn đầu tư cao, giá trị gia tăng lớn, đóng góp tích cực vào tăng trưởng và thu ngân sách; tăng nhanh tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp, khu kinh tế, trọng tâm là các Khu kinh tế Quảng Yên, Vân Đồn, Móng Cái và các khu công nghiệp Đông Mai, Sông Khoai, Việt Hưng, Bắc Tiền Phong... Cùng với đó, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp đi vào hoạt động sớm nhất, bổ sung năng lực tăng thêm, tăng năng suất, sản lượng các sản phẩm.

Tỉnh sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, đặc biệt là tại khu vực, diện tích đất đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông kết nối trong, ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thi công các dự án hạ tầng khu công nghiệp.

Theo đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng khẳng định là một ngành quan trọng trong nền kinh tế và là một trong những trụ cột chính trong nền kinh tế của tỉnh.

Các mục tiêu, tốc độ tăng trưởng, thu hút vốn đầu tư, số lao động vượt mục tiêu đề ra. Phân bố không gian, quy hoạch các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo được định hướng cụ thể theo các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngành nghề thu hút đầu tư trong một số khu công nghiệp theo đúng quy hoạch, định hướng phát triển và bước đầu đã hình thành chuỗi công nghiệp dệt công nghệ cao, cơ khí chế tạo, lắp ráp linh kiện, thiết bị điện, điện tử, ô tô, sản phẩm quang năng. Bên cạnh đó, môi trường khu công nghiệp được chú trọng, thực hiện đảm bảo yêu cầu các khu công nghiệp đi vào hoạt động đều có trạm xử lý nước thải và hệ thống quan trắc tự động.

Đặc biệt, từ khi triển khai Nghị quyết số 01-NQ/TU, tỉnh Quảng Ninh đã từng bước cải thiện về giá trị gia tăng, tỷ trọng đóng góp trong tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) và tốc độ tăng trưởng của ngành đang dần bắt kịp với sự phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của các tỉnh trong Vùng đồng bằng sông Hồng. Trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Quảng Ninh duy trì ở mức khá (năm 2021 đạt 30,73%, 2022 đạt 16,54%, 6 tháng đầu năm 2023 đạt 12,57%), cao hơn so với tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của thành phố Hà Nội.

Năm 2024, tỉnh Quảng Ninh chọn chủ đề năm là “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh, nâng cao chất lượng phát triển, chất lượng tăng trưởng đi liền với giữ vững tốc độ tăng trưởng GRDP 2 con số với 3 trụ cột: Tăng nhanh quy mô, tỷ trọng đóng góp vào GRDP và thu ngân sách của công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư FDI thế hệ mới./.

PV

Tin liên quan

Xem thêm