Chỉ đạo, Điều hành

Quảng Ninh: Nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, để phát triển kinh tế- xã hội

Quảng Ninh

Để hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2023, đòi hỏi Quảng Ninh phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

TTXVN - Ngày 31/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) để thảo luận, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề, nhiệm vụ cấp bách trong công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách, đầu tư công và các giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua 12 Nghị quyết. Trong đó có: Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện chính sách đặc thù của tỉnh quy định tại Nghị quyết số 204 ngày 30/7/2019 và Nghị quyết số 248 ngày 31/3/2020 của HĐND tỉnh cho các đối tượng ở các xã đã ra khỏi vùng khó khăn và thôn, xã đã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn theo quy định tại Quyết định số 861 ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ…; Việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của HĐND tỉnh thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh; Phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 338 (đoạn từ nút giao đường dẫn cầu Bến Rừng đến Quốc lộ 18); Việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách cấp tỉnh; Việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2023…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh, để hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2023, nhất là giữ vững tốc độ tăng trưởng GRDP trên hai con số, phấn đấu đạt 11%, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 54.000 tỷ đồng trong bối cảnh khó khăn, thử thách nhiều hơn thuận lợi đòi hỏi Quảng Ninh phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, nhất là lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cần tập trung rà soát kỹ từng công việc; sâu sát nắm chắc tình hình; thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương và làm gương, trăn trở suy nghĩ, tìm tòi giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các địa phương chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; phòng, chống, đẩy lùi hiện tượng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; kịp thời sàng lọc, rà soát, kiên quyết thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác, xem xét trách nhiệm đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: TTXVN phát)

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, các địa phương khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác chuẩn bị đầu tư công và hoàn thiện các thủ tục đầu tư, nhất là tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm, đùn đẩy trong thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và có cả người đứng đầu, lãnh đạo quản lý trong lĩnh vực đầu tư công... Do đó, càng phải cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương liên quan trong từng khâu công việc; lấy kết quả, hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công làm căn cứ quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2023.

Theo quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy, việc giải ngân đầu tư thấp hiện nay mới đạt khoảng 50% so với kế hoạch năm 2023, công tác thu tiền đất chưa đạt như mong muốn là trách nhiệm của người đứng đầu địa phương. Do vậy, cần chấn chỉnh ngay việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm./.

PV

Xem thêm