Thời sự

Đoàn Kiểm tra 892 của Ban Bí thư thông báo kết quả kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

Đắk Lắk

Đoàn Kiểm tra ghi nhận, biểu dương những ưu điểm, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo; đồng thời phát hiện, chỉ rõ những khó khăn,hạn chế, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

TTXVN - Chiều 18/11, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Đoàn kiểm tra số 892 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Minh Khái đã chủ trì Hội nghị thông báo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Nội dung kiểm tra là việc tổ chức, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm.

Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đã chỉ rõ ưu điểm: Cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh đã kịp thời quán triệt, ban hành đầy đủ kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; việc kiểm điểm phê bình, tự phê bình được thực hiện nghiêm túc. Công tác cán bộ đã đi vào nền nếp, thực hiện đúng quy trình, thủ tục. Công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả thiết thực. Công tác đánh giá cán bộ có nhiều đổi mới. Hiệu quả công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc được nâng cao…

Bên cạnh đó, dự thảo báo cáo cũng nêu những khó khăn, hạn chế cũng như các đề xuất, kiến nghị đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trên cơ sở dự thảo báo cáo của Đoàn Kiểm tra, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk góp ý, đề nghị Đoàn Kiểm tra bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến phần đánh giá khó khăn của địa phương, đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, chế độ phụ cấp cho người làm công tác và các đoàn thể ở thôn, buôn; công tác tuyển dụng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số; bố trí biên chế cán bộ xã đối với những xã có diện tích lớn; đề nghị nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý đất đai nông, lâm trường…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái nhấn mạnh, Đoàn Kiểm tra đã phối hợp với Tỉnh ủy Đắk Lắk kiểm tra theo đúng quy định, bảo đảm công tâm, khách quan, hiệu quả, chất lượng báo cáo và đúng tiến độ đề ra. Thông qua công tác kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ghi nhận, biểu dương những ưu điểm, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo; đồng thời phát hiện, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục. Đối với những hạn chế, tồn tại báo cáo đã nêu, Đoàn Kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Minh Khái cũng yêu cầu các thành viên trong Đoàn Kiểm tra nghiên cứu, tiếp thu các nội dung đề xuất, kiến nghị của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk để hoàn thiện dự thảo báo cáo, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo đúng quy định./.

Tuấn Anh

Xem thêm