Xã hội

Cần coi trọng công tác cán bộ, phát triển kinh tế - xã hội toàn diện

Phú Thọ

Phú Thọ tập trung chỉ đạo gắn kết chặt chẽ giữa quy hoạch với đào tạo, luân chuyển và đề bạt cán bộ. Ngoài ra, tỉnh chú trọng luân chuyển cán bộ được quy hoạch để đào tạo, xử lý hài hòa việc sử dụng cán bộ quy hoạch tại chỗ với cán bộ được quy hoạch ở nơi khác

Môi trường sống bền vững cho người dân là mục tiêu mà tỉnh Phú Thọ đang hướng tới. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

(TTXVN) - Từ ngày 15 - 17/5/2023, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị giữa nhiệm kỳ. Qua theo dõi Hội nghị, nhiều cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước kết quả của Kỳ họp; tin tưởng, kỳ vọng những quyết sách được đưa ra sẽ góp phần phục hồi, phát triển kinh tế xã hội của đất nước, ổn định đời sống nhân dân. Tuy nhiên, để thực hiện thắng lợi, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhiều cán bộ, đảng viên cho rằng, Trung ương cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ bản lĩnh, phẩm chất; tập trung phát triển kinh tế, xã hội toàn diện.

*Cần chú trọng công tác cán bộ

Qua theo dõi hội nghị, đảng viên Nguyễn Văn Minh, cán bộ hưu trí phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ cho biết, tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Trung ương đã rất coi trọng công tác cán bộ. Hội nghị đã đưa ra nhiều giải pháp như: lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước; kiên quyết đấu tranh loại bỏ ra khỏi đội ngũ những người tham nhũng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn; phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Theo ông Minh, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, cũng như cả nước, hàng loạt vụ việc vi phạm đã bị xử lý, nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, lĩnh án tù. Do vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới là hết sức cần thiết. Trong thời gian tới, Trung ương cần chú trọng hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển và sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Từ đó, mới xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để triển khai các chủ trương, chính sách, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bên cạnh đó, các tổ chức Đảng cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên để sớm phát hiện, ngăn chặn kịp thời dấu hiệu vi phạm trong công tác Đảng cũng như vi phạm pháp luật. Công tác thi hành kỷ luật Đảng phải đảm bảo tính nghiêm minh, để tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, qua đó giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thực tế tại Phú Thọ cho thấy, từ nhiều năm nay, việc quy hoạch cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch rộng rãi, phát huy dân chủ trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân. Tỉnh tập trung chỉ đạo gắn kết chặt chẽ giữa quy hoạch với đào tạo, luân chuyển và đề bạt cán bộ. Ngoài ra, tỉnh chú trọng luân chuyển cán bộ được quy hoạch để đào tạo, xử lý hài hòa việc sử dụng cán bộ quy hoạch tại chỗ với cán bộ được quy hoạch ở nơi khác… từ đó đã xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài để phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên hiện nay, công tác cán bộ, nhất là quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cấp ủy chưa được quan tâm đúng mức. Công tác kiểm tra, giám sát có thời điểm chưa được coi trọng, thiếu quyết liệt, chưa xử lý kịp thời cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong tự phê bình và phê bình vẫn còn tình trạng nể nang, dĩ hòa vi quý, ngại va chạm, ngại đấu tranh.

*Phát triển kinh tế toàn diện

Bà Nguyễn Thị Thu, đảng viên Tổ dân phố 15, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì cũng như nhiều người dân tỉnh Phú Thọ hoàn toàn nhất trí với đánh giá của Hội nghị về kết quả nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII của Đảng. Theo bà, dù vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, nhưng nước ta đã thể hiện rõ quyết tâm ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ổn định và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội gắn với đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chính vì vậy, tình hình kinh tế - xã hội của cả nước đã có những bước phục hồi mạnh mẽ, tiếp tục khởi sắc với nhiều chỉ tiêu quan trọng có mức tăng trưởng cao.

Tuy nhiên, để góp phần triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội khóa XIII của Đảng, bà Thu mong muốn Phú Thọ cần phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của vùng Đất Tổ; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tỉnh tạo dựng môi trường sống bền vững, chất lượng sống tốt cho người dân gắn với sử dụng bền vững tài nguyên, hệ sinh thái; tăng cường liên kết giữa các địa phương trong vùng trung du và miền núi phía Bắc với vùng Thủ đô Hà Nội; đảm bảo phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện mọi mặt của đời sống nhân dân.

Tỉnh cần phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, thân thiện môi trường, chú trọng phát triển theo chiều sâu, sản phẩm có giá trị gia tăng cao và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, Phú Thọ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành dịch vụ theo hướng nâng cao tỷ trọng các sản phẩm dịch vụ chất lượng và giá trị gia tăng cao. Bên cạnh đó, tỉnh cần tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.../.

PV

Xem thêm