Thực thi chính sách

Cao Bằng: Hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho công dân đủ điều kiện

Cao Bằng

Công an tỉnh Cao Bằng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đăng ký thời gian hoàn thành cấp trước ngày 15/6/2023.

Lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng đến từng nhà làm căn cước cho người dân vùng cao. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Công an tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chip điện tử vào ngày 10/6, chính thức về đích trong thực hiện cấp căn cước công dân gắn chíp cho 100% công dân đủ điều kiện.

Theo chỉ đạo của Bộ Công an về việc hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip cho 100% công dân đủ điều kiện trước ngày 31/7/2023, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Công an tỉnh Cao Bằng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đăng ký thời gian hoàn thành cấp trước ngày 15/6/2023.

Công an tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo, huy động tối đa các lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, nghiên cứu áp dụng sáng tạo các chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phù hợp với tình hình địa phương; chỉ đạo Công an các huyện, thành phố thành lập các Tổ cấp căn cước công dân gắn chip lưu động phối hợp với Công an các xã, phường, thị trấn “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp”; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với sử dụng các mạng xã hội (Zalo, Facebook) để thông báo, vận động người dân đến làm căn cước công dân… Đến nay, 10/10 đơn vị cấp huyện, 161/161 đơn vị cấp xã đã hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp căn cước công dân trên địa bàn (hoàn thành trước thời hạn đăng ký với Bộ Công an 5 ngày và trước thời hạn Bộ Công an giao chỉ tiêu 51 ngày).

Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo duy trì thường xuyên việc cấp căn cước công dân gắn với cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn; đẩy mạnh công tác cập nhật, bổ sung, làm sạch, bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” và làm tốt vai trò thường trực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030”./.

Chu Hiệu

Xem thêm