Chính phủ hành động

Chấp thuận cho tỉnh Long An chuyển mục đích sử dụng đất

UBND tỉnh Long An được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu dân cư biệt thự nhà vườn trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

TTXVN - Ngày 28/4, tại Công văn số 326/TTg-NN, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chấp thuận UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu dân cư biệt thự nhà vườn trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Theo đó, trên cơ sở Tờ trình số 1658/TTr-UBND ngày 6/6/2022, các Công văn giải trình số 8006/UBND-KTTC, số 11339/UBND-KTTC và số 1970/UBND-KTTC của UBND tỉnh Long An, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định và có các Công văn số 8010/BTNMT-TCQLĐĐ, số 2685/BTNMT-QHPTTNĐ trình Thủ tướng Chính phủ, trong đó đánh giá hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Khu dân cư biệt thự nhà vườn trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An đủ điều kiện để Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật đất đai.

Do đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chấp thuận UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 24,85 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu dân cư biệt thự nhà vườn trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Long An tiếp thu và thực hiện đầy đủ ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất đảm bảo thống nhất hồ sơ và thực địa, đảm bảo chỉ tiêu đất trồng lúa được Thủ tướng Chính phủ phân bổ; chịu trách nhiệm toàn diện về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư… đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; chỉ được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất khi dự án đủ điều kiện và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, UBND tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP, Nghị định số 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai; về quyết định và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo kết quả thẩm định, đề xuất việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Khu dân cư biệt thự nhà vườn trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An; theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo đúng quy định của pháp luật./.

Hải Ngọc

Xem thêm