Chính phủ hành động

Sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương

Mục tiêu của việc sáp nhập là xây dựng một trường đại học trọng điểm của tỉnh, trở thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm phát triển các ngành sư phạm, kinh tế, khoa học, kỹ thuật.

TTXVN - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 448/QĐ-TTg sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương trực thuộc UBND tỉnh Hải Dương; giao UBND tỉnh chỉ đạo hai trường và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc sáp nhập theo quy định của pháp luật.

Trường Đại học Hải Dương được thành lập từ năm 2011 trên cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương. Trường có 8 phòng, 5 khoa, 8 trung tâm. Từ năm 2019 - 2021, trường đào tạo được 2.785 học viên.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương, mục tiêu của việc sáp nhập là xây dựng một trường đại học trọng điểm của tỉnh, trở thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm phát triển các ngành sư phạm, kinh tế, khoa học, kỹ thuật thuộc lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp. Phấn đấu từ 5-10 năm sau sáp nhập, trường sẽ là cơ sở giáo dục trọng điểm, có uy tín, chất lượng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương.

Việc sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương và Trường Đại học Hải Dương trên địa bàn sẽ góp phần tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục…/.

Hải Ngọc

Tin liên quan

Xem thêm