Chính phủ hành động

Công nhận huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Cai Lậy đạt 9/9 tiêu chí theo Quyết định 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nổi bật là thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 62,78 triệu đồng/người/năm.

TTXVN - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 434/QĐ-TTg công nhận huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

UBND tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Cai Lậy tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

* Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang có 15/15 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; 5/15 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thị trấn Bình Phú được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Cai Lậy đạt 99,97%.

Huyện Cai Lậy đạt 9/9 tiêu chí theo Quyết định 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nổi bật là thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 62,78 triệu đồng/người/năm (tăng gấp 2,58 lần so với năm 2011); tỷ lệ hộ nghèo còn 1,19%.../.

Hải Ngọc

Tin liên quan

Xem thêm