Chính sách mới

Huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

TTXVN - Ngày 18/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định 402/QĐ-TTg công nhận huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Theo Quyết định, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Sau khi "về đích" huyện nông thôn mới theo bộ tiêu chí 2021 - 2025, huyện Vĩnh Bảo tập trung xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong đó, huyện tập trung nguồn lực đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, đôn đốc các đơn vị thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình thuộc các dự án xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2023 đối với 7 xã: Nhân Hòa, Tân Hưng, Hiệp Hòa, Vĩnh Long, Liên Am, Lý Học và Vĩnh Phong.

Đồng thời, huyện rà soát tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu các xã còn lại, đưa ra lộ trình cụ thể, đề xuất thành phố, phấn đấu đến hết năm 2025, toàn bộ 29/29 xã trên địa bàn "về đích" nông thôn mới kiểu mẫu./.

Trần Phương

Xem thêm