An sinh

Thêm nhiều địa phương ở Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới

Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh phấn đấu đến hết năm 2025 có 340 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 135 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An đã có nhiều địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. (Ảnh minh họa: Văn Tý/TTXVN)

TTXVN - Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có thêm nhiều địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là cố gắng rất lớn của chính quyền các địa phương, sự vào cuộc của người dân cùng sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Nghệ An và các ngành liên quan.

Đơn cử, trong tháng 3/2023, huyện Quỳnh Lưu công bố quyết định đạt chuẩn huyện nông thôn mới; thị xã Hoàng Mai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; các xã Hòa Sơn (huyện Đô Lương), Nghi Long (huyện Nghi Lộc) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã Kim Liên (huyện Nam Đàn) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Ngày 25/3, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ A Nguyễn Văn Đệ, UBND tỉnh đã họp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Tại cuộc họp này 100% thành viên đã bỏ phiếu đồng ý đề nghị Trung ương công nhận huyện Diễn Châu đạt chuẩn nông thôn mới.

UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh phấn đấu đến hết năm 2025 có 340 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 82,7% số xã trong tỉnh), 135 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 39,7% số xã trong tỉnh), 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (10% số xã trong tỉnh) và 11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh hướng đến mục tiêu chung là cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn; nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho người dân địa phương.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An cho biết, tại nhiều địa phương trong tỉnh, để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới là rất khó khăn. Nguyên do, điểm xuất phát xây dựng nông thôn mới rất thấp; hạ tầng khu vực nông thôn yếu kém, xuống cấp, đặc biệt là khu vực miền núi. Trong khi đó, nội lực huy động tại địa phương còn hạn chế và đang có xu hướng giảm; nhận thức của một số cán bộ, đảng viên, nhân dân về chương trình xây dựng nông thôn mới chưa đầy đủ, nhất là vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư nông thôn.

Cùng với việc khắc phục những tồn tại, khó khăn trên, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới từ tỉnh đến cơ sở; phát huy tính dân chủ ở cơ sở và khuyến khích, nhân rộng các mô hình mới trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, bổ sung các cơ chế, chính sách và lồng ghép các chương trình, dự án để huy động các nguồn lực thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới…/.

Nguyễn Văn Nhật

Xem thêm