Chính phủ hành động

Chi phí tuân thủ một thủ tục hành chính về môi trường lên tới 83 triệu đồng

Để thực hiện thủ tục hành chính trong nhóm môi trường năm 2022, trung bình mỗi doanh nghiệp mất 259,2 giờ (khoảng 32,4 ngày làm việc) và 23,6 triệu đồng chi phí trực tiếp.

Công khai các bộ thủ tục hành chính của các sở, ngành tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh minh họa: Nguyễn Thành/TTXVN)

TTXVN- Theo báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 2022 (APCI 2022), để thực hiện thủ tục hành chính trong nhóm môi trường năm 2022, trung bình mỗi doanh nghiệp mất 259,2 giờ (khoảng 32,4 ngày làm việc) và 23,6 triệu đồng chi phí trực tiếp. Như vậy, chi phí tuân thủ trung bình đối với một thủ tục hành chính về môi trường (gồm chi phí thời gian và chi phí trực tiếp) lên đến 83 triệu đồng.

Báo cáo APCI 2022 do Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ thực hiện (được Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa - LinkSME) dựa trên kết quả khảo sát 3.092 doanh nghiệp đã thực hiện hai thủ tục cấp tỉnh về cấp giấy phép môi trường và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

APCI 2022 chỉ ra rằng, các quy định mới về các thủ tục môi trường yêu cầu hàm lượng chuyên môn cao với nhiều thông tin cần cung cấp trong bộ hồ sơ và tài liệu cần nộp. Sự lúng túng trong việc hiểu và áp dụng các quy định mới không chỉ xảy ra với doanh nghiệp, mà còn cả với các cơ quan quản lý cấp địa phương. Điều này làm gia tăng các chi phí tuân thủ của doanh nghiệp. Dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục môi trường cấp tỉnh vẫn ở mức thấp. Chi phí không chính thức vẫn phổ biến ở mức 6,3%.

Nhóm thủ tục hành chính môi trường có điểm số APCI 2022 giảm nhẹ (0,7 điểm) so với APCI 2021, và mức chênh lệch giữa điểm cao nhất và thấp nhất trong giai đoạn 2018-2022 là 5,1 điểm. Nhóm thủ tục này là một trong những nhóm có điểm APCI thấp nhất trong số 9 nhóm thủ tục hành chính được khảo sát.

Đặc biệt, trong hai kỳ khảo sát năm 2021-2022, khi các quy định mới được áp dụng theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, chỉ số chi phí tuân thủ của nhóm có xu hướng giảm. Khảo sát doanh nghiệp và các bên liên quan cho thấy xu hướng ngày càng khó khăn để thực hiện các thủ tục hành chính về môi trường. Điều đó đòi hỏi phải liên tục rà soát, đơn giản hóa và chuẩn hóa các quy định hiện hành về các thủ tục hành chính môi trường, cải tiến dịch vụ công trực tuyến cấp địa phương, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia, tăng cường xây dựng năng lực và đào tạo cho các bên liên quan đến cấp phép môi trường, nhằm tạo ra một hệ thống các thủ tục hành chính về môi trường hiệu quả và minh bạch hơn, đồng thời nâng cao tính bền vững và bảo vệ môi trường./.

Chu Thanh Vân

Xem thêm