Chính phủ hành động

Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tăng cường phối hợp công tác

Thủ tướng Chính phủ trân trọng đề nghị MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đi vào chiều sâu, cùng với Chính phủ, chung sức, đồng lòng trong triển khai các nhiệm vụ của mỗi bên đã đề ra, phấn đấu thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ký kết phối hợp giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

TTXVN - Chiều 9/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đồng chủ trì Hội nghị tổng kết và ký kết Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.

Dự Hội nghị còn có các Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Doan; lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện các cơ quan, tổ chức thành viên của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đại diện một số ban, ngành Trung ương.

*Phối hợp giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam ngày càng thiết thực, hiệu quả

Hội nghị đánh giá, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 19/2008/NQLT/CP-UBTUMTTQVN về Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các nội dung đề ra trong Quy chế cơ bản được thực hiện tốt, có chiều sâu, tác động tích cực tới nhiều mặt của đời sống, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và hoạt động, đối ngoại của đất nước, bảo đảm tốt hơn các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Thông qua triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi bên, kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc; xử lý có hiệu quả những vấn đề hệ trọng, cấp bách, phức tạp mới phát sinh trong thực tiễn; bổ sung, hoàn thiện, phát triển thể chế, chính sách pháp luật trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Từ thực tiễn phối hợp, nhiều nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, chưa từng có tiền lệ như phối hợp phòng, chống dịch COVID-19… đã được hai bên thực hiện có hiệu quả, qua đó đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao mức sống của người dân, thực hiện an sinh xã hội, nhất là trong chăm lo cho người nghèo, vùng khó khăn.

Các đại biểu đề nghị có cơ chế thu hút nhiều hơn nữa nguồn lực từ các doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà khoa học, nhất là ở ngoài nước để chung tay xây dựng, phát triển đất nước; có chính sách, đầu tư nguồn lực nhiều hơn nữa cho các hoạt động của MTTQ Việt Nam…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, việc ký kết và triển khai thực hiện Quy chế phối hợp của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa hai bên ngày càng chặt chẽ, thực chất, hiệu quả hơn; góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của Chính phủ và đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam để xây dựng đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sự ổn định và phát triển nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ký kết phối hợp giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và MTTQ Việt Nam về sự hiểu biết, ủng hộ đối với công việc của Chính phủ; cho rằng việc ký kết Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là hết sức cần thiết, cụ thể hóa chủ trương của Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; đồng thời tiếp tục thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Nhắc lại 5 bài học trong xây dựng, phát triển đất nước và vai trò của MTTQ Việt Nam, của nhân dân và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian qua, trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi ít hơn khó khăn, thách thức, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban chấp hành Trung ương mà thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự phối hợp chặt chẽ của Quốc hội, các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp; sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế; sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương, tình hình phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ký kết phối hợp giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Gần đây nhất, Việt Nam là nước đi sau nhưng về trước trong chiến lược vaccine phòng, chống đại dịch COVID-19; phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong 9 tháng năm 2023, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế được chú trọng; an sinh xã hội và đời sống người dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được tăng cường; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao.

“Trong thành công chung của cả nước có sự đóng góp tích cực, quan trọng trọng từ công tác phối hợp chặt chẽ, ngày càng hiệu quả, thực chất giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam”, Thủ tướng khẳng định.

Theo Thủ tướng, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tích cực phối hợp tốt, thực hiện đầy đủ, hiệu quả, thực chất các lĩnh vực công tác.

Trong đó, MTTQ Việt Nam ngày càng khẳng định vị trí, vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Chính phủ, các thành viên Chính phủ luôn coi trọng, lắng nghe ý kiến của MTTQ Việt Nam. Sự phối hợp hai bên là rất chặt chẽ, thực chất. Các nội dung phối hợp được triển khai toàn diện, thiết thực, hiệu quả, hướng vào giải quyết những vấn đề cấp thiết.

* Phát huy vai trò của nhân dân

Đánh giá cao và cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, sự đồng tâm hiệp lực, đoàn kết của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Chính phủ trong 15 năm qua, Thủ tướng Chính phủ trân trọng đề nghị MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đi vào chiều sâu, cùng với Chính phủ, chung sức, đồng lòng trong triển khai các nhiệm vụ của mỗi bên đã đề ra, phấn đấu thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong đó, tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là trong thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược; xác định xây dựng Đảng là then chốt; phát triển kinh tế, xây dựng, phát huy nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là trung tâm; đảm bảo an ninh, quốc phòng là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu; phát huy sức mạnh dân tộc và thời đại để xây dựng, bảo vệ tổ quốc, ứng phó trước những vấn đề bất thường.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt để Nhân dân làm chủ; tạo đồng thuận xã hội, sự đồng thuận giữa Nhà nước và Nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của nhân dân trong và ngoài nước để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị MTTQ Việt Nam phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Chính phủ trong nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, tạo mọi điều kiện để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước kết hợp với phương thức vận động, tập hợp nhân dân; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên làm tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội; phát huy vai trò tích cực của MTTQ Việt Nam trong tham gia kiểm soát quyền lực.

Về phía Chính phủ, Thủ tướng khẳng định, với phương châm “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm” và “non cao cũng có đường trèo, đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi”, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện các nội dung ký kết, đặc biệt tiếp tục quan tâm, lắng nghe và trực tiếp nắm bắt tình hình nhân dân thông qua ý kiến phản ánh của MTTQ Việt Nam để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đáp ứng kịp thời nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Đối với các đề xuất, kiến nghị cụ thể của MTTQ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, một số đề xuất, kiến nghị thuộc thẩm quyền, trách nhiệm xử lý của các Bộ, ngành và đang được triển khai tích cực.

Đối với các đề xuất cụ thể về sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, huyện; chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện; xây dựng, phê duyệt các đề án về bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp, chuyển đổi số của MTTQ Việt Nam, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân”; xây dựng Bảo tàng MTTQ Việt Nam…, Thủ tướng Chính phủ cơ bản nhất trí phối hợp giải quyết, trên cơ sở vận dụng linh hoạt các quy định hiện hành, đề nghị MTTQ Việt Nam phối hợp chuẩn bị và yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương xử lý, xây dựng đề án báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ký kết Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trong đó, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong: tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; trong công tác dân tộc, tôn giáo; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; xây dựng chính sách pháp luật; công tác bầu cử; hoạt động giám sát, phản biện xã hội và kiểm tra, thanh tra; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiến nghị và giải quyết, trả lời kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam…./.

Phạm Tiếp

Xem thêm