Thực thi chính sách

Chính sách xã hội Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Hệ thống chính sách xã hội năm 2030 hướng đến toàn dân, bao trùm và toàn diện; đáp ứng các nhu cầu an sinh xã hội và dịch vụ xã hội cho nhân dân

Các đại biểu quốc tế tham dự Tọa đàm (Ảnh: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

(TTXVN) Tọa đàm “Chính sách xã hội Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045” đã diễn ra tại Hà Nội vào sáng 8/12. Sự kiện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức với sự đồng chủ trì của các cơ quan Liên hợp quốc, Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam. Tham dự Tọa đàm có các bộ, ban, ngành, đại diện các cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam và đại diện các tổ chức quốc tế, phi chính phủ tại Việt Nam.

Tại Tọa đàm, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung chia sẻ về định hướng của Việt Nam trong thời gian sắp tới với việc đặt con người là trung tâm của quá trình phát triển, đảm bảo chính sách xã hội phải được xây dựng và triển khai thực hiện hài hòa, đồng bộ với phát triển kinh tế. Xác định đầu tư cho con người, cho chính sách xã hội là đầu tư cho phát triển nhằm đạt được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Theo ông Đào Ngọc Dung, hệ thống chính sách xã hội năm 2030 hướng đến toàn dân, bao trùm và toàn diện; đáp ứng các nhu cầu an sinh xã hội và dịch vụ xã hội cho nhân dân. Hệ thống chính sách xã hội này tạo cơ hội phát triển cho mọi người dân và không để ai bị bỏ lại phía sau; tạo nền tảng xây dựng xã hội tiến bộ, công bằng, bình đẳng, nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau; đáp ứng mục tiêu của nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Bộ trưởng đánh giá cao những chia sẻ, đóng góp của các đại biểu tại Tọa đàm giúp đánh giá một cách khách quan, khoa học, chính xác và toàn diện những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng, thực hiện chính sách xã hội giai đoạn 2012-2022; trao đổi, thảo luận về một số định hướng lớn cho giai đoạn 2030- 2045. Sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của cộng đồng quốc tế nói chung, các cơ quan Liên hợp quốc nói riêng cũng góp phần quan trọng trong việc xây dựng, triển khai các chính sách xã hội của Việt Nam.

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc (UNRC) tại Việt Nam (Ảnh: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

Theo Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Tọa đàm “Chính sách xã hội Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045” được tổ chức vào dịp Ban Chỉ đạo Trung ương tổng hợp báo cáo tổng kết thực hiện 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2021-2020 phục vụ tổng kết Nghị quyết và kế hoạch ban hành một nghị quyết mới về chính sách xã hội cho giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045 để quản lý và phát triển xã hội phù hợp với mục tiêu trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030, là nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Dự thảo nghị quyết mới sẽ được trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII để thông qua vào Hội nghị Trung ương 7, khóa XIII (năm 2023).

Tọa đàm là sự kiện quan trọng lần đầu tiên được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan Liên hợp quốc trong các lĩnh vực quản lý của bộ, tập trung thảo luận, chia sẻ định hướng chiến lược quản lý và phát triển xã hội đối với Việt Nam, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững, không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.

Sự kiện này là dịp để Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam trao đổi về các ưu tiên hợp tác trong bối cảnh mới, tháo gỡ những khó khăn và thách thức trong quan hệ hợp tác hai bên./.

Hạnh Quỳnh

Xem thêm