Thời sự

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba

Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị đặc biệt với Cuba, trong đó quan hệ giữa hai Đảng đóng vai trò nền tảng chính trị, định hướng cho quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

TTXVN - Nhận lời mời của Trung ương Đảng ta, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cu-ba do đồng chí Roberto Morales Ojeda (Rô-béc-tô Mô-ra-lết Ô-hê-đa), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba, dẫn đầu thăm làm việc tại Việt Nam và đồng chủ trì Hội thảo Lý luận lần thứ V giữa hai Đảng, từ ngày 30/4 đến ngày 4/5/2023.

Chiều 3/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ xúc động được gặp lại đồng chí Roberto Morales Ojeda và các đồng chí Cuba thân thiết tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba; đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với hai Đảng, hai nước, vào dịp kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm Lãnh tụ Fidel Castro (Phi-đen Cát-xto-rô) thăm vùng giải phóng Quảng Trị và ngay sau chuyến thăm chính thức Cuba rất thành công của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước trong những năm qua; khẳng định quan hệ đoàn kết đặc biệt và mẫu mực Việt Nam - Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro gây dựng, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, là tài sản vô giá, nguồn sức mạnh to lớn của hai dân tộc, cần được gìn giữ và tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam luôn theo dõi và hết sức chia sẻ những khó khăn, thách thức do cấm vận siết chặt và hậu quả thiên tai, hỏa hoạn gần đây; bày tỏ vui mừng trước những kết quả quan trọng nhân dân Cuba giành được trong triển khai các nghị quyết của Đại hội lần thứ VIII, tiếp tục quá trình cập nhật hóa kinh tế-xã hội, chủ động thích ứng tốt hơn với tình hình thực tế mới; nhiệt liệt chúc mừng thành công của cuộc bầu cử Quốc hội khóa X.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ sự tin tưởng chắc chắn rằng, với tinh thần cách mạng kiên cường, bản lĩnh và kinh nghiệm lãnh đạo sáng suốt và sự ủng hộ to lớn của nhân dân Cuba, các lực lượng tiến bộ và bạn bè quốc tế, Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba sẽ tiếp tục thành công to lớn hơn nữa trên con đường bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên hòn đảo tự do và tiếp tục là ngọn cờ đầu ở Mỹ La-tinh.

Đồng chí Roberto Morales Ojeda bày tỏ đặc biệt vui mừng và ấn tượng được dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba trở lại thăm, làm việc Việt Nam, chứng kiến những thay đổi to lớn của công cuộc đổi mới; bày tỏ sự khâm phục truyền thống lịch sử đấu tranh vì độc lập dân tộc của dân tộc Việt Nam và những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của nhân dân Việt Nam trong công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đánh giá những thành tựu to lớn, mô hình đổi mới và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể và thực tế của Việt Nam.

Đồng chí Roberto Morales Ojeda thông báo khái quát về tình hình Cuba, chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Cuba đang gặp phải do đại dịch COVID-19, các biện pháp bao vây cấm vận chống Cuba, các giải pháp bảo đảm cải thiện đời sống người dân; chúc mừng những kết quả tích cực của quá trình triển khai các nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, các định hướng và trọng tâm quan trọng của Đảng và Nhà nước Cuba.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị đặc biệt với Cuba, trong đó quan hệ giữa hai Đảng đóng vai trò nền tảng chính trị, định hướng cho quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực: nghiên cứu, tổng kết, trao đổi về lý luận và thực tiễn về đổi mới, cập nhật hóa kinh tế-xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước; tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các ban Trung ương hai Đảng, cũng như giữa các tổ chức chính trị, xã hội và quần chúng, thanh niên hai nước; phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các vấn đề quốc tế, các diễn đàn quốc tế; nhấn mạnh hai bên cần đặc biệt coi trọng việc phối hợp tổ chức triển khai hiệu quả các thỏa thuận, chương trình, dự án hợp tác; cùng nhau suy nghĩ về cách làm mới linh hoạt, thiết thực để phát huy hơn vai trò của Ủy ban liên chính phủ, nỗ lực triển khai các thỏa thuận hợp tác, chủ động trao đổi các biện pháp khả thi để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; đề nghị giao hai Ban Đối ngoại Trung ương của hai Đảng tham mưu, đề xuất các nội dung, biện pháp mới, hiệu quả, linh hoạt nhằm tăng cường phối hợp, thúc đẩy hợp tác phù hợp với tình hình thực tế, tương xứng mức độ quan hệ chính trị, tiềm năng và thế mạnh hợp tác giữa hai Đảng, hai nước.

Đồng chí Roberto Morales Ojeda khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đặc biệt coi trọng việc củng cố quan hệ đoàn kết đặc biệt với Việt Nam, cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn đồng hành, đoàn kết và chia sẻ khó khăn, thách thức của Cuba; nhấn mạnh Cuba sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Cuba; nhất trí hai bên cần tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt do các Lãnh tụ Hồ Chí Minh và Fidel Castro đặt nền móng và truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định một lần nữa lập trường nguyên tắc, trước sau như một của Việt Nam ủng hộ cuộc đấu tranh đòi dỡ bỏ ngay và vô điều kiện các biện pháp bao vây, cấm vấn chống Cuba; Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đồng hành, chia sẻ, sẵn sàng mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đồng chí Raul Castro (Ra-un Ca-xtơ-rô) và chuyển lời chúc mừng nhiệt liệt nhất đến Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Díaz-Canel (Đi-át Ca-nên) nhân dịp được Quốc hội Cuba tín nhiệm bầu lại làm Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba; nhắc lại lời mời đồng chí Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Díaz-Canel thăm chính thức Việt Nam trong năm 2023. Đồng chí Roberto Morales chuyển lời của đồng chí Díaz-Canel mời đồng chí Võ Văn Thưởng sớm thăm chính thức Cuba. Đồng chí Võ Văn Thưởng cảm ơn, vui vẻ nhận lời và sẽ thu xếp chuyến thăm vào thời gian phù hợp./.

PV

Tin liên quan

Xem thêm