Hội nhập

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà sẽ thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Bờ Biển Ngà (Côte d’Ivoire) Adama Bictogo dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bờ Biển Ngà sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13 - 16/6/2023.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Adama Bictogo. (Nguồn: TTXVN phát)

TTXVN - Theo Thông cáo của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà (Côte d’Ivoire) Adama Bictogo dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bờ Biển Ngà sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13-16/6/2023./.

Xem thêm