Xã hội

Chú trọng phát triển nông nghiệp, công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường

Lai Châu

Năm 2024, tỉnh Lai Châu quyết tâm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung...

Nông dân xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu chăm sóc hoa hồng. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

TTXVN - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương cho biết, phát huy những kết quả đạt được, năm 2024, Lai Châu tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, kỷ luật, kỷ cương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó, tỉnh đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; phát triển các cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao; hoàn chỉnh và triển khai Đề án phát triển Sâm Lai Châu trên địa bàn giai đoạn 2024-2030, định hướng đến năm 2035. Tỉnh tập trung đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch.

Lai Châu chú trọng phát triển công nghiệp có lợi thế, công nghiệp chế biến gắn với bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các công trình giao thông có tính liên vùng. Tỉnh đẩy mạnh hoạt động thương mại, dịch vụ; tăng cường hỗ trợ kết nối cung - cầu tiêu thụ hàng hóa, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Nông dân Lai Châu rộn ràng khí thế sản xuất đầu Xuân. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Cùng đó, Lai Châu tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện đầy đủ, kịp thời, các chính sách an sinh xã hội; chế độ, chính sách đối với người có công. Tỉnh thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo, chương trình, dự án đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư tạo động lực phát triển. Tỉnh kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, từ đó góp phần hoàn thành mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương cho biết, năm 2023, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh, nỗ lực cố gắng và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển. Du lịch có bước phát triển mạnh mẽ, tổng lượt khách du lịch vượt 27,4% kế hoạch năm, doanh thu vượt 24,3% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 2.220 tỷ đồng, vượt 8% so với dự toán Trung ương giao.

Tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động. Đáng chú ý, Lai Châu là tỉnh có có tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhất cả nước giai đoạn 2006-2021. Riêng năm 2023, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh đạt 4,6%, trong đó các huyện nghèo giảm 6,2%.

Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm được thực hiện quyết liệt, hiệu quả./.


Việt Hoàng

Xem thêm