Xã hội

Từ 1/1/2024: Người dân được đăng ký cư trú qua ứng dụng VNeID

Qua ứng dụng VNeID, người dân có thể phản ánh thông tin về cư trú của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức; xác nhận thông tin về cư trú.

TTXVN - Theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Thông tư 66/2023/TT-BCA của Bộ Công an, kể từ 1/1/2024, người dân được đăng ký cư trú qua ứng dụng VneID.

Qua ứng dụng VNeID, người dân còn có thể phản ánh thông tin về cư trú của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức; xác nhận thông tin về cư trú…

TTXVN

Tin liên quan

Xem thêm