Sức khỏe

Triển khai hiệu quả phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử

Hà Nội

Việc kết nối, chia sẻ và hiển thị thông tin sức khỏe người dân trên ứng dụng VNeID đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình lưu trữ, khai thác dữ liệu, không để thất thoát, lộ lọt và sử dụng dữ liệu vào mục đích bất hợp pháp.

Khám bệnh từ xa cho bệnh nhân. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

TTXVN - Hà Nội phấn đấu 100% người dân sống, làm việc ổn định tại thành phố được cấp hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân; 100% thông tin sức khỏe y tế của người dân được theo dõi, quản lý thông qua dữ liệu số; được chia sẻ, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Đây là nội dung Kế hoạch số 269/KH - UBND về triển khai thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn thành phố vừa được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành.

UBND thành phố yêu cầu các thông tin, dữ liệu để tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử (hiển thị trên các ứng dụng phục vụ người dân) cần bảo đảm tuân thủ theo hướng dẫn và quy định của ngành Y tế. Việc xây dựng và triển khai thử nghiệm phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử theo chỉ đạo của Tổ công tác triển khai đề án 06 Chính phủ cần bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về nghiệp vụ chuyên môn trong công tác quản lý sức khỏe; các chức năng, tính năng kỹ thuật phù hợp với hướng dẫn của Bộ Y tế; bảo đảm việc chia sẻ thông tin, dữ liệu và các quy định về an toàn thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Việc kết nối, chia sẻ và hiển thị thông tin sức khỏe người dân trên ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Bộ Công an, đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin trong quá trình lưu trữ khai thác dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử của người dân không để thất thoát, lộ lọt và sử dụng dữ liệu vào mục đích bất hợp pháp.

Lộ trình triển khai thí điểm được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 hoàn thành trước ngày 31/12/2023, bao gồm hoàn thành các văn bản chỉ đạo điều hành, căn cứ triển khai hệ thống phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử; xây dựng và từng bước hoàn thiện phần mềm phục vụ theo yêu cầu nghiệp vụ, chuyên môn, quản lý của Sở Y tế; tập huấn, hướng dẫn sử dụng và cấp tài khoản, phân quyền cho 30 Trung tâm y tế quận/huyện/thị xã (54 phòng khám đa khoa quận/huyện/thị xã và 579 trạm y tế xã/phường/thị trấn); cấp tài khoản cho các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn liên thông dữ liệu khám, phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử; tạo lập hồ sơ sức khoẻ người dân từ cơ sở dữ liệu đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; dữ liệu dân cư của người dân và chuẩn hóa thông tin; tổ chức thông tin, tuyên truyền về phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID cho người dân.

Giai đoạn 2 hoàn thành trước ngày 31/3/2024, bao gồm cập nhật kết quả khám, chữa bệnh người dân tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và ngoài công lập lên kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của thành phố; cập nhật dữ liệu tiêm chủng của người dân lên phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử của thành phố; kết nối dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của thành phố Hà Nội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xác minh thông tin; kết nối, chia sẻ thông tin sức khỏe của người dân lên ứng dụng VneID của Bộ Công an; kết nối dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của thành phố với cơ sở dữ liệu quốc gia về đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; cập nhật, bổ sung các thông tin khám của người dân có sẵn như kết quả khám sàng lọc bệnh nhân không lây nhiễm, khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe người cao tuổi, khám học sinh/sinh viên…lên hệ thống; rà soát, làm sạch dữ liệu người dân; đánh giá kết quả triển khai thí điểm.

Giai đoạn 3 hoàn thành từ ngày 1/4/2024, bao gồm phối hợp với Công an địa bàn, các tổ chức đoàn thể (Tổ công nghệ số, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ...) thường xuyên rà soát thông tin hành chính của người dân biến động (còn thiếu, đã chuyển khỏi địa bàn, tử vong...) lên hệ thống; tiếp tục cập nhật lên hệ thống kết quả khám sức khỏe của người dân; tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ, đánh giá kết quả triển khai áp dụng hệ thống tại địa bàn của từng UBND các quận/huyện/xã phường để đưa vào tiêu chí đánh giá./.

Tuyết Mai

Xem thêm