Xây dựng Đảng

Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất tổ chức các lớp bồi dưỡng và dự nguồn cán bộ cấp chiến lược

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong năm 2023 là chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức các lớp bồi dưỡng và các lớp dự nguồn cán bộ cấp chiến lược.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

TTXVN - Chiều 11/1, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đi đầu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2022, Học viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; từng bước khẳng định được vai trò là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Học viện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng một cách toàn diện và đồng bộ ở tất cả các khâu, từ đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, điều chỉnh tỷ lệ học tập trung - tại chức, đến đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy; tiếp tục khẳng định vị thế là Trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận, khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo quản lý, nghiên cứu và tư vấn chính sách cho Đảng, Nhà nước.

Học viện là đơn vị đi đầu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đặc biệt là chủ trì tổ chức thành công Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022 trên quy mô toàn quốc. Học viện đã phối hợp tích cực với các địa phương để triển khai có hiệu quả Quy định số 11-QĐ/TW về xây dựng trường chính trị chuẩn.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trực thuộc Học viện đã phát biểu thảo luận nêu lên những kết quả đạt được và những tồn tại, khó khăn cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học.

Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất tổ chức các lớp dự nguồn cán bộ cấp chiến lược

Phát biểu chỉ đạo, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2022 của các đơn vị trong toàn Học viện.

Giám đốc Học viện nhấn mạnh, với phương châm: “Chủ động - đồng bộ - đột phá - kỷ cương - chất lượng- hiệu quả”, Học viện tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế với tư cách là Trường Đảng cao cấp của Trung ương Đảng; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng: cơ bản, hệ thống, hiện đại và thực tiễn.

Đặc biệt, trong năm 2023, Học viện cần chủ động xây dựng nội dung chương trình, lựa chọn giảng viên và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức lớp bồi dưỡng dành cho các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lớp bồi dưỡng Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các lớp dự nguồn cán bộ cấp chiến lược… Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mà Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho Học viện trong năm 2023.

Học viện tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học vừa để bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vừa góp phần cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chủ trương, chiến lược, chính sách, pháp luật; vừa để phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện.

Giám đốc Học viện yêu cầu Học viện tiếp tục phải là đơn vị đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương tổ chức tốt “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 3, năm 2023”; qua đó tiếp tục lan tỏa sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trong toàn hệ thống chính trị và toàn dân.

Học viện tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo, quản lý về chuyên môn đối với công tác trường chính trị và nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng địa phương; đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng…/.

Việt Đức

Tin liên quan

Xem thêm