Xây dựng Đảng

Đà Nẵng: Mặt trận phải làm tốt hơn công tác tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng

Đà Nẵng

Trong năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng (đứng giữa) biểu dương, khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

TTXVN -  Mặt trận phải là hạt nhân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong phòng, chống âm mưu của các thế lực thù địch. Đó là phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết tại Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, khóa XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 được tổ chức chiều 5/1.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cũng lưu ý Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sớm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai bảo đảm thiết thực, hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm Ban Thường vụ Thành ủy giao trong năm 2023, trong đó có nhiệm vụ giám sát trách nhiệm người đứng đầu UBND các cấp và đơn vị trực thuộc trên địa bàn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, Mặt trận các cấp cần tiếp tục chủ động, sáng tạo, xây dựng các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, sâu rộng, hiệu quả, hướng về cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư làm trung tâm trong các chương trình, hoạt động, phong trào; tiếp tục động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội, công tác giảm nghèo…

Nhân dịp này, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng biểu dương, đánh giá cao những đóng góp tích cực của hệ thống Mặt trận từ thành phố đến cơ sở trong năm qua. Hệ thống Mặt trận các cấp đã huy động nhân dân chung sức, đồng lòng phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chương trình hành động mà Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng cho biết, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tập trung triển khai các nhiệm vụ đã đề ra, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm 2023.

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Mặt trận thành phố sẽ tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương 2023”, đi thăm và tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Ninh huyện Hòa Vang. Năm nay, theo kế hoạch chung, Mặt trận các cấp thành phố Đà Nẵng sẽ trao trên 15.000 suất quà với tổng trị giá trên 8 tỷ đồng cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh…

Tại Hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã biểu quyết thống nhất cử bà Trần Thị Mẫn, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật - Tuyên giáo làm Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời hiệp thương cử bổ sung 3 người tham gia Ủy viên Ủy ban.

Trong năm 2022 vừa qua, Mặt trận các cấp thành phố Đà Nẵng đã triển khai giám sát 133 chuyên đề; tổ chức 54 cuộc phản biện xã hội liên quan đến các dự án, chương trình, kế hoạch trên địa bàn thành phố. Mặt trận các cấp cũng đã chủ trì 188 cuộc tiếp xúc cử tri; qua đó, tổng hợp 138 ý kiến liên quan đến thẩm quyền giải quyết của Trung ương, 434 ý kiến, kiến nghị phản ánh với các cấp chính quyền thành phố.

Ngoài ra, Mặt trận cũng tổng hợp 194 ý kiến của cử tri gửi đến Chương trình “HĐND với cử tri”. Qua theo dõi, có 705 ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND thành phố và các sở, ngành có liên quan trả lời…/.

PV

Xem thêm