Xã hội

Chung sức, đồng lòng vươn lên thoát nghèo

Trà Vinh

Hai đơn vị phối hợp tuyên truyền sâu rộng về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.

TTXVN - Theo chương trình phối hợp giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, hai đơn vị phối hợp tuyên truyền sâu rộng về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” đối với người nghèo; hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo kiến thức, kinh nghiệm trong lao động sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội.

Hai bên phối hợp thực hiện công tác vận động các chức sắc, tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng tham gia tuyên truyền đến đồng bào theo đạo, dòng tộc, cộng đồng dân cư cùng đồng sức, đồng lòng vươn lên thoát nghèo.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh phối hợp với đơn vị liên quan huy động nguồn lực hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo giảm nghèo bền vững như: vận động đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện chương trình an sinh xã hội; triển khai hoạt động nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết, vật tư sản xuất cho người nghèo; thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo. Đặc biệt lồng ghép với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, đảm bảo tập trung nguồn lực thực hiện tốt nội dung, hoạt động có tính lan tỏa, phát huy lợi thế của từng địa phương.

Hai đơn vị phối hợp xây dựng các dự án, mô hình giảm nghèo bền vững phù hợp thế mạnh của từng vùng, nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả để hỗ trợ người nghèo có việc làm ổn định, thu nhập tốt, vươn lên thoát nghèo bền vững; phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức hội thảo hướng dẫn người nghèo áp dụng kiến thức, kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Hai đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực Chương trình; biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong công tác tuyên truyền, vận động giúp đỡ người nghèo; đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhiều đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Hai đơn vị tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác giảm nghèo cho cán bộ Mặt trận và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp...

Ông Nguyễn Văn Út, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh cho biết, giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu vốn tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên 278,3 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách Trung ương hơn 214,1 tỷ đồng, vốn địa phương đối ứng gần 32,3 tỷ đồng... Hiện Trà Vinh đang giải ngân nguồn vốn gần 81,4 tỷ đồng bằng nguồn kinh phí được bố trí trong năm 2023 để phân bổ cho các địa phương thực hiện dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình này.

Toàn tỉnh hiện còn 5.404 hộ nghèo, chiếm 1,88%. Năm 2023, Trà Vinh đặt mục tiêu giảm 0,5% hộ nghèo, trong đó hộ nghèo Khmer giảm trên 1%./.

PV

Xem thêm