Pháp luật

Chuyển Công an điều tra dự án khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại Hà Nam

Thanh tra Chính phủ quyết định chuyển hồ sơ vụ việc liên quan đến Dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và căn hộ để bán, cho thuê Mường Thanh đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

TTXVN - Thanh tra Chính phủ đã ký văn bản thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hà Nam (giai đoạn 2012 - 2018).

Theo kết luận, giai đoạn 2012-2018, việc quản lý, sử dụng đất đai của UBND tỉnh Hà Nam đã thu hút nhiều nhà đầu tư triển khai các khu công nghiệp, khu dân cư... Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã bộc lộ những hạn chế, vi phạm.

*Chuyển Công an điều tra dự án khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại Hà Nam

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ quyết định chuyển hồ sơ vụ việc liên quan đến Dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và căn hộ để bán, cho thuê Mường Thanh đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Kết luận thanh tra, Dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và căn hộ để bán, cho thuê Mường Thanh trên diện tích 1,25 ha. Đất thực hiện dự án là đất sạch, đã được giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam có Kết luận số 11-KL/TU ngày 10/12/2015 nhất trí chủ trương chỉ định doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên là chủ đầu tư thực hiện dự án. UBND tỉnh Hà Nam có quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 6/10/2016 quyết định chủ trương đầu tư và lựa chọn chủ đầu tư dự án không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Việc này vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở 2014 và điểm a khoản 1 Điều 18 Nghị định 99/2015 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, dự án không phù hợp với quy hoạch chung thành phố Phủ Lý về chiều cao tầng, chức năng ô đất, vi phạm khoản 3 Điều 6 Luật Nhà ở 2014; khoản 3 Điều 16, khoản 4 Điều 26 Luật Quy hoạch đô thị 2009 và khoản 4 Điều 14 Nghị định 37/2010 của Chính phủ.

Sau khi kết thúc thanh tra, UBND tỉnh Hà Nam đã có Quyết định số 819/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Phủ Lý tại ô đất vị trí dự án điều chỉnh tầng cao công trình thành 30 tầng, chức năng ô đất là đất hỗn hợp. Sở Xây dựng Hà Nam cấp giấy phép xây dựng công trình dự án khi UBND tỉnh Hà Nam chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất (chỉ có Biên bản tạm thời bàn giao đất trên thực địa), vi phạm Luật Xây dựng. Việc cấp phép xây dựng 28 tầng không phù hợp với quy hoạch chung thành phố Phủ Lý đã được phê duyệt (thực tế công trình đã xây dựng 25 tầng).

Kết luận thanh tra chỉ rõ, chủ đầu tư đã khởi công xây dựng công trình khi chưa được giao đất, cho thuê đất, vi phạm Luật Đất đai, Luật Xây dựng và Nghị định 59/2015 của Chính phủ.

"Xây dựng công trình không đúng giấy phép xây dựng được cấp, chuyển nhượng 118/130 căn hộ khi không đủ điều kiện chuyển nhượng - chưa có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, vi phạm Luật Kinh doanh bất động sản", Thanh tra Chính phủ chỉ rõ vi phạm của chủ đầu tư.

* Rà soát, thu hồi số tiền trên 69 tỷ đồng

Thanh tra Chính phủ cho biết, dự án Mường Thanh đã hoàn thành, đưa vào khai thác, kinh doanh từ tháng 6/2017 nhưng đến thời điểm thanh tra, UBND tỉnh Hà Nam chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất, chưa xác định nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất).

Đối với phần diện tích đất xây dựng tòa nhà hỗn hợp 4.343m2, trong quá trình thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam đã thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá đất, tạm xác định tiền sử dụng đất với số tiền trên 69 tỷ đồng. Đối với phần diện tích còn lại, cơ quan thuế tạm thu tiền thuê đất trả hàng năm theo mục đích sử dụng đất.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu cơ quan chức năng và chủ đầu tư dự án khẩn trương hoàn thiện thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, xác định tiền sử dụng đất, thuê đất nộp ngân sách nhà nước.

Về xử lý kinh tế, UBND tỉnh Hà Nam phải rà soát, thu hồi số tiền trên 69 tỷ đồng tiền sử dụng đất tạm xác định đối với phần diện tích đất xây dựng tòa nhà hỗn hợp 4.343m2 của dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh. Theo thanh tra, ngày 24/6/2021 và 22/7/2021 chủ đầu tư dự án đã tạm nộp số tiền vào ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ đã chuyển kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm được nêu ra trong kết luận thanh tra./.

Xuân Tùng

Tin liên quan

Xem thêm