Giáo dục

Công đoàn Giáo dục Việt Nam chú trọng công tác tuyên giáo

Năm 2024 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới 2023 – 2028, do vậy, công tác tập huấn, bồi dưỡng được triển khai bài bản, có kế hoạch.

Quang cảnh hội nghị.
Ảnh: Việt Hà - TTXVN

Ngày 15/5, tại Hà Nội, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo năm 2024 cho cán bộ công đoàn chủ chốt, cán bộ làm công tác tuyên giáo công đoàn của các đơn vị trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố.

Hội nghị tập trung vào một số nội dung như: báo cáo chung về nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo trong nhiệm kỳ 2023 - 2028; vấn đề an ninh mạng và tuyên truyền trên không gian mạng; phòng chống tội phạm công nghệ cao…

Bà Đặng Hoàng Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho biết: Công tác tuyên giáo công đoàn là một trong những chức năng và nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn nhằm tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động nâng cao nhận thức, thấm nhuần và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành và tổ chức công đoàn. Công tác tuyên giáo luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Công đoàn Giáo dục Việt Nam quan tâm chỉ đạo và triển khai, cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phù hợp với đặc thù ngành Giáo dục.

Bà Đặng Hoàng Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu tại hội nghị.
Ảnh: Việt Hà - TTXVN

Trong bối cảnh thời đại công nghệ thông tin và bùng nổ thông tin hiện nay, công tác tuyên giáo lại càng có vai trò quan trọng trong việc định hướng cho đoàn viên, người lao động. Do đó, hàng năm, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đều tổ chức các lớp tập huấn cung cấp thông tin, tập huấn các kỹ năng cho các bộ tuyên giáo công đoàn các đơn vị trong hệ thống, với các báo cáo viên là những chuyên gia trong lĩnh vực báo chí, truyền hình.

Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam chia sẻ: Năm 2024 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới 2023 – 2028, do vậy, công tác tập huấn, bồi dưỡng được triển khai bài bản, có kế hoạch, bắt đầu với những chuyên đề chung, nhiệm vụ chung, sau đó đi vào từng chuyên đề cụ thể. Thông qua hội nghị, các cán bộ công đoàn chủ chốt xác định được rõ nhiệm vụ mà Công đoàn các đơn vị cần phải thực hiện để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu nhiệm kỳ đã đặt ra.   

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi, chia sẻ những sáng kiến, cách làm hay, các mô hình hiệu quả cũng như các vấn đề còn khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai công tác tuyên giáo ở các đơn vị. Từ đó tìm ra giải pháp để công tác tuyên giáo triển khai ngày càng có hiệu quả và thiết thực hơn./.

Việt Hà

Xem thêm