Giáo dục

Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển giáo dục theo hướng mở

Đại diện các trường đại học đã chia sẻ vấn đề về chuyển đổi số thúc đẩy phát triển giáo dục theo hướng mở, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội thảo.
Ảnh: Bộ GD&ĐT

Hội thảo quốc gia “Chuyển đổi số trong giáo dục mở thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập” do Trường Đại học Mở Hà Nội và Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, đã diễn ra chiều 13/5, tại Hà Nội, đồng thời kết nối trực tuyến với 150 điểm cầu.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà quản lý, nhà khoa học trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng các vấn đề về chuyển đổi số trong giáo dục, đặc biệt là giáo dục mở, nhằm thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam.

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định: Chuyển đổi số trong giáo dục đã và đang diễn ra mạnh mẽ, với mục tiêu tăng cường áp dụng tiến bộ của công nghệ trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, tăng cường hiệu quả quản lý giáo dục và xây dựng nền giáo dục mở thích ứng trên nền tảng số.

Để đạt được các mục tiêu đó, có sự vào cuộc của nhiều bên liên quan. Cụ thể, các cơ sở giáo dục đã chủ động, tích cực ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động quản lý, tổ chức đào tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Các cấp quản lý có sự thay đổi mạnh mẽ về nhận thức, chỉ đạo quyết liệt, triển khai có hệ thống về việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số giáo dục đào tạo trong tổng thể Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Cùng với đó, không thể thiếu sự ủng hộ, tham gia của mỗi người học, mỗi nhà giáo và toàn xã hội, bởi lợi ích mang lại cho người học, đội ngũ nhà giáo và người dân là thước đo chủ yếu đánh giá mức độ thành công của công cuộc chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đòi hỏi người lao động phải có năng lực số. Nhà trường chính là nơi đào tạo, bồi dưỡng và phát triển năng lực thiết yếu đó và mọi công dân có trách nhiệm, quyền lợi được học tập thường xuyên, học suốt đời, tận dụng mọi cơ hội học tập để trở thành công dân số, công dân học tập toàn cầu. Điều này đặt ra yêu cầu đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên và các thiết chế văn hóa khác.

Ghi nhận những nỗ lực chuyển đổi số của ngành Giáo dục thời gian qua, nhưng Bộ trưởng cũng cho rằng, vẫn còn nhiều thách thức và những vấn đề cần được nhìn nhận một cách thấu đáo; đánh giá đúng hiện trạng để đề xuất các giải pháp đem lại kết quả thiết thực, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, cung cấp nhân lực với đầy đủ năng lực, kỹ năng, thái độ - đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số, xã hội số.

Quang cảnh hội thảo.
Ảnh: Bộ GD&ĐT

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, một số vấn đề cần được làm sáng tỏ trong thời gian tới như: tiêu chuẩn, tiêu chí để được công nhận là đại học thông minh, đại học số; cơ chế phối hợp chia sẻ, khai thác nguồn tài nguyên giáo dục mở, học liệu mở, các khóa học trực tuyến đại chúng mở của các cơ sở giáo dục, các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; chính sách công nhận kết quả tự học từ các nền tảng số...

Tại Hội thảo, đại diện các trường đại học đã chia sẻ vấn đề về chuyển đổi số thúc đẩy phát triển giáo dục theo hướng mở, góp phần xây dựng xã hội học tập; vai trò của các trường đại học mở trong giáo dục mở hiện đại; vai trò của kỹ năng số trong thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam…

Theo đó, nhiều ý kiến nhấn mạnh đến việc phổ cập và nâng cao kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng số. Để mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho tất cả mọi đối tượng trong xã hội, mọi lúc, mọi nơi, thì đẩy mạnh giáo dục mở, giáo dục từ xa chính là giải pháp thiết yếu. Để mỗi người dân có thể tự chủ động tiếp cận với tri thức mà mình mong muốn, đặc biệt là nguồn tri thức vô tận trên internet. Để cá nhân có khả năng làm chủ trong thế giới học thuật đa dạng thì mỗi công dân cần được đào tạo về kỹ năng số một cách bài bản.

Giải pháp đặt ra là nhanh chóng triển khai thí điểm đại học số để đào tạo chuyển đổi, đào tạo lại, đào tạo văn bằng hai về công nghệ số cho lực lượng lao động. Bên cạnh đó, cần triển khai nền tảng đào tạo kỹ năng số trực tuyến và có chính sách khuyến khích phổ cập kỹ năng số toàn dân./.

Việt Hà

Tin liên quan

Xem thêm