Chính phủ hành động

Công nhận 9 xã vùng bãi ngang, ven biển thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định công nhận 9 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 576/QĐ-TTg công nhận 9 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Theo Quyết định, công nhận 9 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn và đưa ra khỏi Danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 như sau:

Tỉnh Thừa Thiên Huế có 3 xã gồm: xã Điền Hương và xã Phong Chương thuộc huyện Phong Điền, xã Phú Diên thuộc huyện Phú Vang.

Tỉnh Long An có 1 xã là: xã Phước Vĩnh Đông thuộc huyện Cần Giuộc.

Tỉnh Bến Tre có 4 xã gồm: xã An Thuận, xã Bình Thạnh và xã Mỹ Hưng thuộc huyện Thạnh Phú, xã An Thủy (nay là thị trấn Tiệm Tôm) thuộc huyện Ba Tri.

Tỉnh Sóc Trăng có 1 xã là: xã Nhơn Mỹ thuộc huyện Kế Sách.

Phó Thủ tướng giao UBND các tỉnh: Thừa Thiên-Huế, Long An, Bến Tre và Sóc Trăng có trách nhiệm công bố Quyết định này; chỉ đạo UBND các xã, UBND các huyện có xã nêu trên tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng và kết quả đạt được của các tiêu chí đối với xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025, chú trọng tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo, cơ sở hạ tầng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, phục vụ dân sinh để bảo đảm tính bền vững khi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn./.

Ngô Hải Ngọc

Xem thêm