Thời sự

Công nhận huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định công nhận huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

TTXVN - Ngày 16/1/2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 56/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Cái Bè tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Với quan điểm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có kết thúc, những năm qua, huyện Cái Bè đã tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp để xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả, huyện đã thực hiện đạt và vượt nhiều mục tiêu mà Nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện đã đề ra.

Đến nay, huyện Cái Bè có 100% số xã (24/24 xã) trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó 6/24 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 25% và thị trấn Cái Bè đáp ứng đầy đủ mức độ đạt các tiêu chí đánh giá điều kiện xét công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, đạt 100%. Cùng với đó, huyện đạt tất cả 9 tiêu chí và 36 chỉ tiêu của huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Cái Bè là 99,99% (vượt 9,99% so với quy định), trong đó tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã đạt đều đạt trên 80%./.

Hải Ngọc

Xem thêm