Thời sự

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Xây dựng các sản phẩm vùng theo hướng có trọng tâm, trọng điểm

Nghệ An

Phó Thủ tướng yêu cầu, Hội đồng điều phối vùng ngoài họp thường kỳ có thể tiến hành họp chuyên đề theo từng lĩnh vực, từng nội dung. Các tiểu vùng sớm hình thành cơ cấu tổ chức; xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin.

Quang cảnh hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, xây dựng kế hoạch năm 2024 của Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

TTXVN - Ngày 13/1, tại thành phố Vinh (Nghệ An) đã diễn ra Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ. Đây là Hội nghị lần thứ Ba của Hội đồng và là Hội nghị đầu tiên trong năm 2024.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các địa phương vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung Bộ, nhiều chuyên gia và nhà khoa học.

Tại Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 3/11/2022 về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Chính trị đã xác định phát triển vùng, liên kết phát triển vùng có vai trò đặc biệt quan trọng; liên kết phát triển vùng là xu thế tất yếu, động lực kết nối và dẫn dắt sự phát triển các địa phương trong vùng.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu rõ, dự thảo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng điều phối vùng năm 2024 phải xác định được lộ trình triển khai để đạt được mục tiêu quy hoạch. Các địa phương cần khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, xin ý kiến các bộ, ngành trong tháng 3/2024; hoàn thiện và trình Thủ tướng phê duyệt trong tháng 4/2024 để thực hiện. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, các địa phương cần phối hợp với nhiều bộ, ngành để xác định ngay những dự án có tính chất liên kết, phát triển liên quan đến ít nhất 2 địa phương trở lên, đặc biệt là giao thông, hạ tầng kết nối và dự án quan trọng. Các địa phương xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội vùng.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2024, cơ hội thu hút đầu tư của các địa phương rất lớn. Do đó, mỗi địa phương cần chủ động cụ thể hóa phương án quy hoạch, tạo mặt bằng sạch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao… để đón dòng vốn đầu tư ở trong và ngoài nước. Hội đồng điều phối vùng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các bộ, ngành hỗ trợ địa phương thu hút dự án phù hợp quy hoạch đã được phê duyệt.

Năm 2023, Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đã hoàn thành 8 nhiệm vụ trọng tâm. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng ban hành Quyết định thành lập Hội đồng điều phối vùng. Đến nay, các bộ, ngành, 14 địa phương trong vùng cũng đã thành lập Tổ điều phối cấp bộ và cấp tỉnh. Cả nước đã có 109/111 quy hoạch đã lập xong (đạt 98%); 103 quy hoạch đã được thẩm định; 6 quy hoạch đang trong quá trình thẩm định. Đặc biệt, Quốc hội đã thông qua Quy hoạch tổng thể Quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất Quốc gia; Thủ tướng đã phê duyệt 18 Quy hoạch ngành Quốc gia, 1 quy hoạch vùng và 52/63 quy hoạch tỉnh. Cả vùng thu hút được 183 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký 2,13 tỷ USD. Riêng Nghệ An thu hút đầu tư FDI đạt gần 1,4 tỷ USD với 19 dự án đầu tư mới; là địa phương nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố thu hút FDI hàng đầu cả nước, đứng đầu khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì, phát biểu chỉ đạo, điều hành hội nghị. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, hiện nay, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đã có cơ sở chính trị, nền tảng, công cụ hết sức quan trọng về thể chế, chiến lược, quy hoạch để phát triển. Hội đồng điều phối vùng có trách nhiệm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 26 về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai được Quy hoạch vùng.

Phó Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng tiêu chí, giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, tiểu vùng. Các địa phương nghiên cứu, đóng góp vào quy hoạch ngành; đặc biệt là quy hoạch các cơ sở giáo dục đào tạo, mạng lưới y tế, thể thao, du lịch, cơ sở văn hóa nghệ thuật... Vùng cần xây dựng các sản phẩm theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Các địa phương lựa chọn theo hướng ưu tiên dự án, công trình về cơ sở hạ tầng giao thông, tính toán đến kết nối với những vùng khác; hạ tầng công nghệ thông tin; hạ tầng năng lượng theo hướng trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng tái tạo, cụ thể là điện gió ngoài khơi; hạ tầng giáo dục đào tạo; hạ tầng y tế...

Thời gian tới, Hội đồng điều phối vùng ngoài họp thường kỳ có thể tiến hành họp chuyên đề theo từng lĩnh vực, từng nội dung. Bên cạnh, các tiểu vùng sớm hình thành cơ cấu tổ chức; xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin, tổ chức hoạt động của vùng hiệu quả hơn./.

Bích Huệ

Xem thêm