Thực thi chính sách

Vùng 5 Hải quân: Ký kết, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo

An Giang

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động, bám sát chương trình, kế hoạch đã ký kết để triển khai thực hiện, đáp ứng tốt yêu cầu, mục đích đề ra.

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được tặng Bằng khen (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

TTXVN-Chiều 12/1, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang và các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc năm 2023; ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2024 giữa Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ ba tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang cho biết, là tỉnh không có biển, đảo song những năm qua, địa phương luôn xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tỉnh ủy An Giang tập trung chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền, tạo ra bước đột phá mới về nội dung, hình thức trong công tác tuyên truyền biển, đảo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang quan tâm chỉ đạo các cơ quan báo chí truyền thông tăng cường đổi mới chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về biển đảo; tổ chức đi thăm, động viên cán bộ chiến sỹ đang trực tiếp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc ở những điểm đóng quân; tổ chức cuộc thi viết, văn hóa văn nghệ, thông tin lưu động… Qua đó, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam nói chung, vùng biển, đảo Tây Nam nói riêng.

Để công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo trong thời gian tới ngày càng hiệu quả, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng đề nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động, bám sát chương trình, kế hoạch đã ký kết để triển khai thực hiện, đáp ứng tốt yêu cầu, mục đích đề ra. 

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tiếp tục quan tâm phối hợp với các tỉnh, trong đó có An Giang triển khai hiệu quả nội dung phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong cung cấp thông tin bổ ích; tổ chức buổi nói chuyện với cán bộ, đảng viên, nhân dân các tỉnh về tình hình biển, đảo. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang cũng đề nghị, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tiếp tục tạo điều kiện cho các đoàn cán bộ, văn nghệ sỹ, phóng viên báo chí... đi thăm, tìm hiểu trực tiếp đời sống, lao động, chiến đấu của chiến sỹ, nhân dân trên các đảo. Đồng thời thường xuyên tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội ý nghĩa, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo dấu ấn, hình ảnh sâu đậm, gắn kết chặt chẽ tình quân - dân, nhất là giữa những người lính Hải quân với nhân dân trên địa bàn các tỉnh…

Theo Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, năm 2023, tuy còn nhiều khó khăn, song Bộ Tư lệnh Vùng và Ban Tuyên giáo các địa phương đã đề cao trách nhiệm, tích cực, chủ động, thực hiện nội dung chương trình phối hợp được ký kết đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm, niềm tin cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp, cùng chung tay, góp sức bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan cho rằng, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh An Giang, Cà Mau, Kiên Giang tập trung tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân nhận thức sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về phát triển bền vững kinh tế biển, đảo gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển...

Song song đó là đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, góp phần cùng với cả nước khắc phục, tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. 

Các đơn vị tập trung tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng ta về giải quyết tranh chấp ở Biển Đông; những chứng cứ lịch sử, pháp lý, thực tiễn khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa...Đặc biệt là các chính sách hậu phương quân đội; khích lệ, động viên bà con định cư ổn định lâu dài trên đảo, làm ăn dài ngày trên biển; tuyên truyền bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang và An Giang ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2024 và Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo năm 2024. 

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, UBND tỉnh An Giang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau, Kiên Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2023./.

Công Mạo

Xem thêm