Thời sự

Đồng Tháp phát triển chính quyền kiến tạo, công dân số, kinhtế tuần hoàn, tăng trưởng xanh

Đồng Tháp

Năm 2024, tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 8%, bảo đảm môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển.

TTXVN - Năm 2024, tỉnh Đồng Tháp định hướng phát triển kinh tế - xã hội với chủ đề “Chính quyền kiến tạo, công dân số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh”, trong đó đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 8%.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, năm 2024, mục tiêu của tỉnh là bảo đảm môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển; khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy tăng trưởng cao đi đôi với tái cơ cấu kinh tế, tạo được chuyển biến thực chất, rõ nét mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, nâng cao tính tự chủ, khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế.

UBND tỉnh Đồng Tháp triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng các vấn đề phát triển vùng và chủ động liên kết vùng, tiểu vùng; phát huy tối đa mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực đầu tư phát triển trên nền tảng tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu công nghiệp, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số trên các lĩnh vực.

Tỉnh chú trọng sử dụng hiệu quả tài nguyên (nhất là tài nguyên cát), bảo vệ môi trường, nâng cao khả năng thích ứng biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, năm 2024, tỉnh đặt mục tiêu sản lượng lúa duy trì 3,32 triệu tấn, trái cây (cam, chanh, quýt, nhãn, xoài) đạt 370.794 tấn, mở rộng diện tích hoa kiểng với quy mô 4.233ha, sen đạt 1.800ha. Tổng sản lượng thủy sản năm 2024 phấn đấu đạt 688.000 tấn (cá tra đạt 545.000 tấn), giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 1.400 triệu USD. Tỉnh phát triển thương mại biên giới, phấn đấu xuất nhập khẩu biên mậu đạt 315 triệu USD. Thu ngân sách nhà nước đạt 9.266 tỷ đồng.

Năm 2023, tỉnh ước đạt mức tăng trưởng GRDP 5,66%. Về quy mô kinh tế, Đồng Tháp đạt mốc 110.000 tỷ đồng, xếp thứ 6 trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; thu nhập bình quân đầu người đạt 60,8 triệu đồng. Tỉnh có nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được nhân rộng như: mô hình giảm giá thành sản xuất; giảm lượng hạt giống gieo sạ và nâng cao tỷ lệ sử dụng giống xác nhận; canh tác xoài rải vụ thu hoạch đủ điều kiện sản xuất an toàn; mô hình sản xuất xoài theo tiêu chuẩn hữu cơ, xây dựng nhân rộng mô hình liên kết, cơ giới hóa sản xuất gắn với truy xuất nguồn gốc... Lĩnh vực du lịch tăng trưởng tốt, ước tính cả năm thu hút 4 triệu lượt khách (tăng 13,6% so với năm 2022). Tổng thu du lịch ước đạt 1.900 tỷ đồng (tăng 14,15%)./.

Nguyễn Văn Trí

Xem thêm