Chính sách mới

Công nhận huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh chỉ đạo huyện Vân Đồn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về môi trường và quy hoạch để đảm bảo tính bền vững.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh). (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

TTXVN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 763/QĐ-TTg công nhận huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Vân Đồn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về môi trường và quy hoạch để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

* Đến tháng 3/2023, huyện Vân Đồn có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới với 19/19 tiêu chí, 57/57 chỉ tiêu, đạt 100%; có 6/11 xã hoàn thành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao (đạt 19/19 tiêu chí, 75/75 chỉ tiêu), trong đó có 4 xã đã được công nhận nông thôn mới nâng cao là: Minh Châu, Quan Lạn, Đoàn Kết, Ngọc Vừng....

100% dân số nông thôn của huyện được sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% dân số đô thị được cung cấp nước sạch; tỷ lệ thu gom rác thải rắn trên địa bàn đạt 100%; giữ vững tỷ lệ che phủ rừng đạt 54%./.

Trần Phương

Xem thêm