Xã hội

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: Khẳng định vai trò của Công đoàn Việt Nam trong công tác đối ngoại

Hà Nội

Trong tình hình mới, cần tăng cường quan hệ quốc tế để thế giới hiểu đúng, sâu sắc về Công đoàn Việt Nam - một tổ chức có bề dày lịch sử gần 100 năm.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Chiều 30/11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Diễn đàn thảo luận chuyên đề: “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Công đoàn, phát huy vai trò Công đoàn ngành tham gia hội nhập quốc tế”. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải chủ trì Diễn đàn.

*Tạo chuyển biến mới, hiệu quả cao hơn cho công tác đối ngoại

Phó Chủ tịch Trần Thanh Hải khẳng định, đối ngoại nhân dân là một trong những sáng tạo độc đáo của cách mạng Việt Nam. Việc quán triệt sâu sắc tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về đối ngoại nhân dân là nhân tố có ý nghĩa quyết định, bài học kinh nghiệm quan trọng hàng đầu, đúc rút được từ thực tiễn cách mạng nước ta và hoạt động đối ngoại nhân dân trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu rõ 4 vấn đề trọng tâm. Trong đó, cần tiếp tục khẳng định một trong những nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của cách mạng Việt Nam là đoàn kết dân tộc phải gắn liền với đoàn kết quốc tế, chủ nghĩa yêu nước chân chính phải gắn liền với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, đoàn kết nhân dân trong nước gắn với đoàn kết nhân dân thế giới.

Ông Trần Thanh Hải nhấn mạnh, trong tình hình mới, cần tăng cường quan hệ quốc tế để thế giới hiểu đúng, sâu sắc về Công đoàn Việt Nam - một tổ chức có bề dày lịch sử gần 100 năm, tạo lập bản sắc văn hóa Công đoàn Việt Nam: Trung thành với lợi ích giai cấp công nhân, luôn gắn với lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết quốc tế, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Trên cơ sở này không ngừng mở rộng mặt trận ủng hộ Công đoàn Việt Nam, đồng thời phải có tâm thế tích cực bảo vệ Công đoàn Việt Nam trước mọi âm mưu, thủ đoạn chia rẽ sự đoàn kết, thống nhất, sứ mệnh và bản sắc văn hóa của Công đoàn Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, bất kỳ quốc gia, dân tộc nào trong quá trình hình thành và phát triển của mình cũng đều phải xử lý hai vấn đề cơ bản là đối nội và đối ngoại. Hai vấn đề này có mối quan hệ hữu cơ, biện chứng, tác động qua lại, hỗ trợ lẫn nhau, gắn kết và đan xen ngày càng chặt chẽ với nhau, nhất là trong điều kiện toàn cầu hóa phát triển mạnh mẽ và sâu rộng. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, công tác đối ngoại ngày nay không chỉ là sự nối tiếp của chính sách đối nội, mà còn là một động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của các quốc gia, dân tộc.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng ta về công tác đối ngoại, trong 35 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả, thành tích tốt đẹp. Đất nước ta dù còn khó khăn, nhưng triển vọng tương lai rất xán lạn. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tin tưởng, Diễn đàn sẽ đánh một dấu mốc mới và tạo nên bước chuyển biến mới, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa cho công tác đối ngoại.

* Nâng cao chất lượng, tính bền vững trong quan hệ quốc tế

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải lưu ý, công tác đối ngoại Công đoàn cần chú trọng mục tiêu giao hoán tri thức về phong trào công nhân và Công đoàn, nhất là các vấn đề mang tính toàn cầu; các kinh nghiệm thực tiễn do cán bộ Công đoàn chuyên nghiệp quốc tế thực hiện là những tri thức quý, cần được trân trọng, tiếp thu chọn lọc, làm phong phú hơn tư duy về tổ chức và hoạt động Công đoàn.

Đặc biệt, cần chú trọng quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững trong quan hệ quốc tế; chủ động kết nối, phát triển quan hệ với các đối tác mới; tích cực chuẩn bị lực lượng để tham gia có trách nhiệm cao hơn tại các cơ chế, diễn đàn đa phương của Công đoàn khu vực và quốc tế. Công tác vận động, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tập trung bổ khuyết cho tổ chức và hoạt động Công đoàn, nhất là tri thức mới về phong trào công nhân, Công đoàn.

Các đại biểu dự Diễn đàn đề nghị, quan hệ quốc tế phải đi đôi với việc xây dựng, phát triển ngày càng nhiều sản phẩm thông tin đối ngoại hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu thông tin của các đối tượng; làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan chức năng, giữa Trung ương và địa phương để phát huy được sức mạnh tổng hợp thực hiện nhiệm vụ đối ngoại công đoàn; bố trí nguồn lực tài chính hợp lý cho hoạt động đối ngoại và nhân lực chuyên nghiệp, bản lĩnh, am tường sâu sắc về Công đoàn.

Trưởng ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đức Thịnh nêu rõ: Thời gian qua, Công đoàn Việt Nam đã quán triệt, triển khai nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Các hoạt động đối ngoại song phương được thực hiện hiệu quả như: Trao đổi học tập kinh nghiệm hoạt động Công đoàn, ký kết thỏa thuận hợp tác, hỗ trợ đào tạo cán bộ, tổ chức các hoạt động kỷ niệm, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế...

Công đoàn Việt Nam đã củng cố, duy trì, làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống với công đoàn các nước, tập trung vào quan hệ với công đoàn các nước láng giềng, các nước trong khu vực ASEAN và châu Á - Thái Bình Dương, các nước bạn bè truyền thống. Đồng thời, chú trọng các hoạt động để khôi phục các mối quan hệ bị gián đoạn, từng bước mở rộng quan hệ với các đối tác mới theo chủ trương của Đảng. Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương cũng thực hiện nhiều hoạt động đối ngoại song phương, thiết lập quan hệ đối tác mới và khôi phục, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các đối tác tương ứng.

Chia sẻ về khía cạnh này, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Danh cho biết, công tác đối ngoại nhân dân được Công đoàn tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhằm mở rộng quan hệ với các đối tác, tổ chức quốc tế về hợp tác đầu tư, giao lưu văn hóa, hợp tác về lao động, giáo dục đào tạo, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng, phát triển các tổ chức đoàn thể, tổ chức công đoàn,...

Nhiệm kỳ 2018- 2023, hoạt động đối ngoại của Công đoàn Hà Tĩnh được khẳng định rõ nét trên 3 lĩnh vực, từ đó đã góp phần nâng cao vị thế và hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Một trong những hoạt động mang tính đối ngoại của Công đoàn tỉnh là duy trì và phát triển quan hệ hợp tác chặt chẽ, trên nhiều phương diện với các địa phương của Lào. Hoạt động này được Công đoàn Hà Tĩnh phối hợp triển khai thường xuyên, trở thành truyền thống, góp phần đưa quan hệ hợp tác toàn diện giữa Hà Tĩnh với 2 tỉnh của Lào cùng như giữa Việt Nam và nước bạn Lào lên tầm cao mới.

Nhiều đại biểu phân tích, thời gian tới, khi Việt Nam tiếp tục tham gia vào các hiệp định thương mại tự do và ngày càng hội nhập sâu kinh tế quốc tế, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo cũng sẽ phát sinh nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp. Sự cạnh tranh về việc làm giữa lao động Việt Nam với lao động các nước ngày càng phức tạp, đòi hỏi người lao động phải nỗ lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức tổ chức kỷ luật lao động. Sự ra đời của các tổ chức đại diện của người lao động khác sẽ cạnh tranh với tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Để khắc phục những khó khăn thách thức đang đặt ra, nhiều đại biểu cho rằng, thời gian tới cần tiếp tục đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn về công tác đối ngoại.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan liên quan cần quan tâm, tạo điều kiện để các cấp công đoàn ở địa phương có cơ hội và điều kiện tham gia các chương trình giao lưu, hợp tác quốc tế và khu vực, góp phần nâng cao năng lực cán bộ, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động…/.


Đỗ Bình

Tin liên quan

Xem thêm