Thời sự

Đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả của các phong trào thi đua

Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ có 19 tập thể, 122 cá nhân được nhận các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước; có 6.619 lượt nhận khen thưởng cấp thành phố.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

TTXVN - Chiều 1/3, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; triển khai, phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường nhận định: Trong năm 2022, thành phố có chỉ số về tăng trưởng ấn tượng, đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Kết quả đạt được là sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, sáng tạo và cống hiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và thành phố phát động. Các phong trào đã đi sâu vào thực tiễn, được các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Để tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò động lực của phong trào thi đua yêu nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc cụ thể hóa, tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và thành phố phát động.

Các phong trào thi đua phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, nhằm hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; đồng thời chú trọng hơn đến các phong trào thi đua trọng tâm do thành phố phát động như: xây dựng nông thôn mới; chung tay vì người nghèo; cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở; đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19; đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Trên cơ sở tổng kết của các cụm, khối thi đua; các sở, ngành, địa phương phải đánh giá, chỉ ra được những hạn chế, yếu kém nhằm đổi mới và nâng cao hoạt động sinh hoạt chuyên đề, đồng thời làm cơ sở cho việc đánh giá sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của từng đơn vị; tạo cho phong trào thi đua thật sự có ý nghĩa mang lại hiệu quả thiết thực; trong đó, thành tích khen thưởng phải thật sự nổi bật, tiêu biểu, khắc phục tình trạng khen thưởng luân phiên, nể nang, không đúng quy định.

Năm 2022, Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố Cần Thơ tăng 12,64% so với cùng kỳ năm trước, đây là lần đầu tiên thành phố có tốc độ tăng trưởng đạt 2 con số từ trước cho đến nay. Bên cạnh đó, 19/19 chỉ tiêu xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Để đạt được kết quả trên, các phong trào thi đua trên địa bàn luôn được chủ động phát động và triển khai bám sát nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, cấp bách. Thành phố thường xuyên quan tâm biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân lập thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề, đột xuất và công tác xã hội, từ thiện trên địa bàn. Qua đó, động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân phấn đấu, tích cực tham gia các phong trào thi đua.

Trong năm, thành phố Cần Thơ có 19 tập thể và 122 cá nhân được nhận các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước; có 6.619 lượt nhận khen thưởng cấp thành phố. Việc khen thưởng thành tích xuất sắc, đột xuất và chuyên đề, khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất được các sở, ngành và tổ chức xã hội quan tâm hơn. Tỷ lệ khen cho đối tượng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác ở các cấp ngày càng tăng cao, năm 2022 đạt 79,92% (khen các hình thức cấp Nhà nước đạt 73,02%).

Lễ ký giao ước thi đua giữa các cụm, khối trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, biểu dương nhân rộng điển hình tiên tiến đã được quan tâm nhiều hơn. Qua đó đã động viên, cổ vũ kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, tạo được sức lan tỏa chung, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức tặng Cờ Thi đua và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho 50 tập thể./.

Trung Kiên

Xem thêm