An ninh trật tự

Đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tà đạo

Điện Biên

Những năm qua, các lực lượng chức năng Điện Biên chủ động phối hợp, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN -  Ngày 17/10, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 14/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết các tà đạo trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021-2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU trong thời gian qua; đề ra nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới.

Theo đó, những năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức trính trị - xã hội đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 07 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tôn giáo, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trên lĩnh vực tôn giáo và quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được tăng cường. Các lực lượng chức năng chủ động phối hợp, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định như: Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của một số cấp ủy, chính quyền còn chậm; công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng ở một số đơn vị cấp cơ sở chưa sâu sát; chưa ngăn chặn hiệu quả việc các đối tượng lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền tà đạo và lôi kéo người tham gia…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 505 của UBND tỉnh; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo; tăng cường sử dụng không gian mạng để định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền tà đạo. Đồng thời, làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động tuyên truyền tà đạo, các hành vi vi phạm quy định về tín ngưỡng, tôn giáo; tập trung thu thập, củng cố, tài liệu, chứng cứ hành vi vi phạm của các đối tượng cầm đầu, cốt cán còn ngoan cố, chưa chịu từ bỏ tà đạo để xử lý theo quy định của pháp luật, góp phần răn đe các đối tượng khác, tạo đột phá trong công tác đấu tranh, vận động xóa bỏ tà đạo…/.

PV

Xem thêm